– Aktualności

W dniu 10 kwietnia br. w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności przeprowadzony został wykład pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie”. Wykład poprowadził mjr rez. Jacek Grzechowiak.  Podczas swojego wystąpienia poruszył kwestie związane z aktualnym środowiskiem bezpieczeństwa Polski. Przedstawił przykłady incydentów oddziałujących na bezpieczeństwo ludności. Scharakteryzował zagrożenia pod kątem ich monitoringu, postrzegania i wykorzystywania w tworzeniu …

Czytaj więcej WYKŁAD PT. „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE”

Szanowni Państwo,

Z głębokim uznaniem i wdzięcznością pragnę podziękować
za obecność podczas seminarium naukowego poświęconego podsumowaniu prac nad opracowaniem „Encyklopedii bezpieczeństwa narodowego”, które miało miejsce w auli im. gen. Władysława Andersa
w budynku nr 135 Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania WAT dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Państwa zaangażowanie …

Czytaj więcej PODZIĘKOWANIA SEMINARIUM NAUKOWE „ENCYKLOPEDII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”

Czytaj więcej II MIĘDZYNARODOWY KONGRES ANTYTERRORYSTYCZNY

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie art. 359 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i …

Czytaj więcej Studentka Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystką Ministra Nauki

Kwiecień i maj są kluczowymi miesiącami dla maturzystów, którzy zaczynają myśleć o stabilizacji zawodowej. Służba Więzienna oferuje liczne przywileje, takie jak trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień czy staż pracy. Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce, z 30 tysiącami funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Jej głównym zadaniem jest ochrona społeczeństwa, …

Czytaj więcej WIOSSNA NABÓR DO SW!

Z radością informujemy, że Pani mgr Patrycja Jakubowska - absolwentka stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku "bezpieczeństwo narodowe", a obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Wojskowa Akademia Techniczna w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie "nauki o bezpieczeństwie" - zajęła II miejce za pracę magisterską nt. "Bezpieczeństwo energetyczne Europy w świetle wojny na Ukrainie", napisaną pod …

Czytaj więcej WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZEFA ABW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ, MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ WYWIADOWCZYCH, TERRORYSTYCZNYCH, EKONOMICZNYCH

W dniu 9.03.2024 odbyło się uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowych na kierunku: Ochrona i Obrona Ludności Wobec Współczesnych Zagrożeń oraz rozpoczęcie II edycji  tych studiów. Równocześnie dokonano otwarcia I edycji studiów podyplomowych na kierunku: Administracja w Systemie Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT  płk prof. …

Czytaj więcej ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na seminarium  naukowe poświęcone tematyce Encyklopedii bezpieczeństwa narodowego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia o godzinie 9:45 w auli im. gen. Władysława Andersa, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT budynek …

Czytaj więcej SEMINARIUM NAUKOWE „ENCYKLOPEDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”

KONTAKT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna
gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 2.02):
Władysława Gołąb
tel.  (+48) 261 839 432