Ćwiczenia dotyczącego wybranego zagrożenia z siatki bezpieczeństwa Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego SZKOŁA – 22 zostały zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w których brała udział w roli obserwatora dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT.

Koncepcja ćwiczenia zakładała, że w trakcie konwojowania osadzonego przez Służbę Więzienną (SW), pojazd SW zostaje zaatakowany przez 4 nieznanych sprawców. W wyniku wymiany ognia doszło do siłowego odbicia osadzonego i ucieczki z miejsca zdarzenia. Napastnicy wtargnęli na teren Zespołu Szkół w Komornicy i wzięli zakładników przebywających w sali lekcyjnej. Część uczniów, przebywających w innej sali lekcyjnej uciekła do okolicznego lasu i poinformowała Policję o zaistniałym zdarzeniu. Uczniowie poinformowali również, że w trakcie ucieczki zgubiło się 5 osób, których nie są w stanie odnaleźć.

W ćwiczeniach udział wzięły liczne służby mundurowe, takie jak Policja, Służba Więzienna, Wojska Obrony Terytorialnej, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Zespół Ratowników Medycznych.

Kierownikiem ćwiczenia był z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK MUW) pan Andrzej Wasilewski, który wraz z pracownikami Wydziału czuwał na jego sprawnym przebiegiem.