W dniu 10 grudnia 2022 roku w Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów XVI ogólnopolskiego konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.  W konkursie brała udział studentka V roku bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz członkini Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Pani lic. Alicja KUCZYŃSKA.

Zadaniem konkursowym było nadesłanie pracy popularnonaukowej i badawczej obejmującej tematykę pożarnictwa. Promotor Pani Alicji – dr Wiesław ŚMIAŁEK, widząc duży potencjał w pracy licencjackiej swojej studentki pod tytułem: „Wpływ Ochotniczej Straży Pożarnej na bezpieczeństwo lokalne na terenie powiatu bełchatowskiego” postanowił zgłosić ją do konkursu.

W swoim opracowaniu Pani Alicja poruszyła tematykę wszechobecnego bezpieczeństwa oraz scharakteryzowała system ratownictwa – zarówno w kontekście ogólnym, jak i z wyszczególnieniem Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprezentowała również potencjał osobowy oraz materialny Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dokonała jego umiejscowienia w systemie bezpieczeństwa państwa. W głównej części pracy, autorka podjęła się próby szczegółowej charakterystyki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, mając na uwadze podstawy prawne i doktrynalne działania tych organizacji oraz sposoby ich utrzymania i finansowania. Ponadto, wskazała cele tworzenia takich jednostek, a także dalszego ich funkcjonowania. Celem wyczerpującego przedstawienia działalności OSP, przeprowadziła również analizę procesu szkoleniowego strażaków-ochotników, które umożliwiło w dalszym etapie określenie ilości zdobytej i posiadanej wiedzy umożliwiającej realizowanie działań ratowniczych. Podsumowując obszerną analizę OSP, autorka dokonała szczegółowej charakterystyki powiatu bełchatowskiego, w celu wyodrębnienia najważniejszych zagrożeń występujących na tym terenie. Ponadto, przedstawiła również ilościowe zasoby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z wyszczególnieniem ich lokalizacji, która stanowiła istotny aspekt w celu analizy dostępnych statystyk określających ilość zdarzeń zaistniałych w 2020 roku, ze wskazaniem na rodzaj zdarzenia oraz ilościowe zaangażowanie jednostek ochotniczych.

Pani Alicja znalazła się wśród dziewięciu najlepszych laureatów z całej Polski, otrzymując wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!