PUBLIKACJE 2019

Artykuły:

 1. Adamkiewicz M., Warchał A., On the existential security in view of the contemporary philosophical conceptions on transience, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 2. Adamkiewicz J., Ocena przygotowania pracowników samorządu terytorialnego w aspekcie wymagań systemu obronnego RP the assesment of self-government employee in the Polish defence system, [w:] Systemy Logistyczne Wojsk, Numer 50., wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 3. Betkier I., Ćwik D., Jóźwiak A., Owczarek P., Ocena zdolności bojowej jednostek wojsk lądowym elementem wspierającym interoperacyjność NATO, [w:] Gospodarka Materialowa & Logistyka, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, 2019.
 4. Bielecka J., Nowacki G., Wsparcie wojskowe w sytuacjach kryzysowych, [w:] Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2019.
 5. Ćwik B., Mitkow S., Szczurek T., Świerszcz K., Zalewski J., Knowledge of the Problem of Fuel Poverty Among Local Government Authorities: In The Aspect of Local Energy Security, [w:] Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, wyd. IBIMA, 2019.
 6. Ćwik B., Świerszcz K., Efficiency of Weak Signals’ Detection: Interpretive Aspects of Threat Signal Perceiving, [w:] The Journal of Organizational Management Studies, wyd. 2019 IBIMA Publishing, 2019.
 7. Dąbrowska-Świder M., Ensuring the safety of organizations’ knowledge in the context of requirements of the ISO 9001:2015 standard, [w:] International Scientific Journal Science. Business. Society, Numer 1, Tom 4., wyd. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2019.
 8. Dąbrowska-Świder M., Safety of the entity’s functioning in the context of the implemented quality management system in accordance with ISO 9001:2015 – a case study analysis, [w:] International Scientific Journal „Security & Future”, Numer 1, Tom 3, 2019.
 9. Gabriel J., Kołodziejczyk A., Private security companies and the deontological codes, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 10. Gontarczyk M., Górnikiewicz M., Zelkowski J., Zarządzanie ryzykiem w logistyce w warunkach różnic kulturowych, [w:] Gospodarka Materialowa & Logistyka, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, 2019.
 11. Jacuch A., Civil transport in NATO, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 12. Jacuch A., Disaster response mechanisms in EU and NATO, [w:] Przegląd Europejski, Numer 3, wyd. Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 2019.
 13. Jaroszyńska M., Kryzys cywilizacji zachodniej w teorii, [w:] Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Numer 7, wyd. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2019.
 14. Kawalerski P., Cybernetic Analysis of Principles and Methods in Information Warfare, [w:] SWS International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES, 2019.
 15. Kowalski W., Między demokratyzmem a autorytaryzmem – kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku, [w:] Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi), Numer 3, Tom 41., wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019.
 16. Masikowski P., Nowacki G., Olejnik K., Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych, [w:] Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2019.
 17. Nowacki G., Ocena stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce, [w:] Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2019.
 18. Sienkiewicz P., Ewolucja badań systemowych na potrzeby bezpieczeństwa, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 19. Skrabacz A., Patriotyzm oraz gotowość do obrony ojczyzny wyznacznikiem tworzenia bezpieczeństwa narodowego polski w XXI w., [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 20. Stępień K., Convergence, safety and stability of the contemporary banking system – selected issues, [w:] Modern Management Review, Numer XXIV, Tom 26., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019.
 21. Szyłkowska M., Amenazas cibernéticas y riesgo de proliferación en el área de logística: un resumen del problema, [w:] Anales de la Real Academia de Doctores de España, Tom 4., wyd. Royal Academy of Doctors of Spain, Styczeń 2019.
 22. Szyłkowska M., Ignorantia iuris nocet Principle in selected Polish legal regulations – outline of the problem, [w:] Safety & Defense, Numer 2, Tom 5., wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2019.
 23. Szyłkowska M., Security challenges for cyber-identity – outline of the problem, [w:] International Scientific Journal Industry 4.0 Vol. 4, Numer 2, 2019.
 24. Szyłkowska M., Security system creating in conditions of uncertainty and riskoutline of the problem, [w:] International Scientific Journal „Security & Future”, Numer 2, 2019.
 25. Śmiałek W., Śmiałek K., System obronny / bezpieczeństwa RP w świetle doktryn i strategii (1990–2007) Część I, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 26. Świerszcz K. , Contemporary Civilization Challenges in the Light of the Security Challenges of European Countries on the Example of Poland, [w:] International Business Management, wyd. Medwell Journals, 2019.
 27. Świerszcz K., Grenda B., Geothermal energy as near-ground emissions reduction potential in the energy and climate security policy strategy as illustrated by the Podhale region, [w:] 2019 the 4th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE2019), 2019.
 28. Warchał A., Świniarski J., Aksjologiczne ujęcie nowoczesnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, [w:] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Numer 15, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 29. Wojnarowska-Szpucha S., Defense preparations as the state safety condition – selected legal documents, [w:] International Scientific Journal „Security & Future”, Numer 2/2019.
 30. Wojnarowska-Szpucha S., Preparation of the society against crisis and war – basic aspects, [w:] International Scientific Journal Science. Business. Society, Numer 3, wyd. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2019.

Rozdziały w monografiach:

 1. Adamkiewicz J., Terytorialny potencjał obronny Polski, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 2. Adamkiewicz M., Warchał A., The End of Existence in Psychological Outlook on Forms of Danger, [w:] Perspektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 3. Baryłka A., Kościelecki T., Geneza architektury i budownictwa cywilnego w Polsce jako bazy dla mieszkalnictwa żołnierzy, [w:] Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2019.
 4. Bil J., Pozostałe służby mundurowe (działalność sformalizowanych instytucji państwowych, poza siłami zbrojnymi, powołanych w celu spełniania funkcji państwa związanej z jego bezpieczeństwem), [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 5. Bryczek-Wróbel P., Administracja publiczna, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 6. Bryczek-Wróbel P., Nowoczesne technologie i myśl naukowa na polu walki XXI wieku w kontekście badań prowadzonych na Wojskowej akademii Technicznej, [w:] Bezpieczeństwo i obronność. Badania naukowe, dobre praktyki w tradycji Uniwersytetu Poznańskiego. Studia i materiały, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019.
 7. Chyrzyński R., Potencjał gospodarczy kraju, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 8. Cieślarczyk M., Do czego jest nam potrzebna kultura bezpieczeństwa informacyjnego?, [w:] Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni społeczna przestrzeń internetu w kontekście wartości i zagrożeń, Narodowy Uniwersytet Obrony Ludności Ukrainy, 2019.
 9. Cieślarczyk M., Rozważania o bezpieczeństwie w perspektywie systemowej i wielodyscyplinarnej, [w:] W kręgu społecznych wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019.
 10. Cieślarczyk M., Znaczenie kultury bezpieczeństwa oraz morale podmiotów fizycznych i prawnych dla jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, [w:] Ochrona i obrona ludności cywilnej w Polsce, wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019.
 11. Ćwik B., Mitkow S., Szczurek K., Świerszcz K., Detecting Igor H. Ansoff’s Weak Signals: Interpretation Aspects In Relation To Threat Signals, [w:] 33 th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 10-11 April 2019, Granada, Spain, wyd. International Business Information Management (IBIMA), 2019.
 12. Ćwik B., Mitkow S., Świerszcz K., Trejnis Z., Badanie czynników mogących wpływać na zniekształcenia w postrzeganiu sygnałów ostrzegawczych przez członków zespołów ratownictwa medycznego, [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 13. Ćwik B., Potencjał zasobów naturalnych i energii, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 14. Ćwik B., Systemy kompletacji palet mieszanych na przykładzie Centrum Dystrybucji P&G, [w:] Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, wyd. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019.
 15. Ćwik B., Wybrane aspekty metodologiczne postrzegania sygnałów słabych, [w:] Nauki społeczne w dobie innowacji, wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019.
 16. Ćwik D, Mitkow S., Szczurek T., Świerszcz K, Zalewski J., Level of local government’s awareness of heat energy poverty in households as an indicator of the degree of energy security at the local level, [w:] 33 th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 10-11 April 2019, Granada, Spain, wyd. International Business Information Management (IBIMA), 2019.
 17. Dąbrowska-Świder M., Safety of the Entity’s Functioning in the Context of the Implemented Quality Management System in Organization and Ensuring the Safety of Organizations Knowledge Accordance With ISO 9001:2015, [w:] 34rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2019), 13-11-2019 – 14-11-2019, Madryt, Hiszpania, wyd. International Business Information Management (IBIMA), 2019.
 18. Dąbrowska-Świder M., Trzcińska L., Potencjał naukowy, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 19. Domasiewicz M., Skrabacz A., Non-Emergency Calls as a Danger to the Effective Function of the 112 Emergency Number, [w:] Perspectives of Security in Theory and Practice, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 20. Figurski J., Niepsuj J., Duch jako atrybut armii, [w:] Siła ducha… Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 21. Figurski J., Niepsuj J., Służba zagraniczna (działania dyplomatyczne), [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 22. Górnikiewicz M., Aspekt informacyjno-technologiczny potencjału obronnego Polski, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 23. Górnikiewicz M., Istota posługi kapelanów podczas zagranicznych misji wojskowych, [w:] Siła ducha…Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 24. Grenda B., Szczurek T., Świerszcz K., The Importance of Geothermal Energy in Energy Security: Towards Counteracting Energy Poverty of Households, [w:] 33 th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 10-11 April 2019, Granada, Spain, wyd. International Business Information Management (IBIMA), 2019.
 25. Jacuch A., Cele i specyfika kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu finansów publicznych, [w:] Security and Russian threats, wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019.
 26. Kawalerski P., Bezpieczeństwa państw i narodów w kontekście rozproszonego sterowania międzynarodowego, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa, wyd. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, 2019.
 27. Komorowski K., Aspekt historyczny potencjału obronnego Polski, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 28. Komorowski K., O dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna” i haśle „Za wolność Waszą i naszą” jako wartościach budzących i krzepiących ducha żołnierza polskiego [w:] Siła ducha… Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 29. Kostrzewa-Zorbas G., Forward to the Past: Nationalism, Ideology, Pursuit of International Hegemony and Economic Interests, [w:] Perspektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 30. Kościelecki L., Aspekt militarny potencjału obronnego Polski, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 31. Kościelecki L., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w wojskowej jednostce budżetowej, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 32. Kościelecki L., Cele i specyfika kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu finansów publicznych, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 33. Kościelecki L., Wprowadzenie do tematyki audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 34. Kościelecki T., Potencjał infrastrukturalny, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 35. Kościelecki, L., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza we współczesnym modelu funkcjonowania administracji publicznej, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 36. Kowalski W., Aspekt prawny (prawa międzynarodowego) potencjału obronnego Polski, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 37. Kowalski W., Koncepcje ustrojowe izby drugiej parlamentu polskiego po 1989 roku, [w:] Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019.
 38. Kubaczyk T., Uwarunkowania prawne (prawa krajowego), [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 39. Łopuszański M., Nowacki G., Olejnik K., Testing of the Drivers Ability to Assess the Distance on the Road While Driving, [w:] Selected Papers from the 18th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RELSTAT’18, wyd. SPRINGER, 2019.
 40. Magierski M., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako akredytowanej agencji płatniczej w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 41. Marciniak M., Przemysł obronny (produkcja obronna), [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 42. Monika S., Safety and Security Criterion as The Primary of Future User-Supplier Relations (Research in Progress), [w:] 34rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2019), 13-11-2019 – 14-11-2019, Madryt, Hiszpania, wyd. International Business Information Management (IBIMA), 2019.
 43. Nowacki G., Directions of Development of Eastern Poland’s Transport Infrastructure by the Example of the Lublin Province, [w:] Selected Papers from the 18th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RELSTAT’18, wyd. SPRINGER, 2019.
 44. Nowacki G., Olejnik K., Zakrzewski B., Safety Status on Road Transport System in the European Union, [w:] Selected Papers from the 18th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RELSTAT’18, wyd. SPRINGER, 2019.
 45. Nowacki G., Problems of the Warsaw Metropolitan Area in Shaping the Principles of Sustainable Transport Development, [w:] Selected Papers from the 18th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RELSTAT’18, wyd. SPRINGER, 2019.
 46. Pacek B., Piskorz A., Stochaj J., Zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa publicznego w ocenie badanej młodzieży, [w:] Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2019.
 47. Piwowarczyk R., Sojusze międzynarodowe, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 48. Stochaj J., Informacja jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo ludności cywilnej, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w erze społeczeństwa informacyjnego, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 49. Stochaj J., Konsekwencje zakłóceń funkcjonowania infrastruktury krytycznej dla ludności cywilnej, [w:] Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa, wyd. Akademia Sztuki Wojennej, 2019.
 50. Szwarc K., Ewolucja systemu zarządzania kryzysowego RP w latach 2007-2019, [w:] Perspektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 51. Szwarc K., Zaskórski P., Rola systemu zarządzania kryzysowego w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania państwa, [w:] Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.
 52. Szyłkowska M., Postępowanie sprawdzające i poświadczenie bezpieczeństwa w kontekście globalnych form kontraktu – zarys problemu, [w:] Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, wyd. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019.
 53. Szyłkowska M., Potencjał informacyjny, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 54. Śmiałek W., Śmiałek K., System obronny / bezpieczeństwa RP w świetle doktryn i strategii (2007-2019). Część II – Zmiany w strukturze systemu obronnego / bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle doktryn i strategii (2007-2019), [w:] Perspektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 55. Śmiałek W., Śmiałek K., Szkody w środowisku naturalnym spowodowane przez stacjonujące w Polsce Armię Radziecką i Wojska Federacji Rosyjskiej, [w:] Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 56. Świerszcz K., Podmiotowo-aksjologiczny paradygmat kształtowania strategii bezpieczeństwa i obronności państwa w czasach współczesnych, [w:] Nauki społeczne w dobie innowacji, wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019.
 57. Świerszcz K., Potencjał kulturowy i społeczny, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 58. Świerszcz K., Ubóstwo energetyczne a zasoby geotermalne w strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju, [w:] Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, wyd. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019.
 59. Świerszcz K., Znaczenie energii geotermalnej wobec wyzwań niskiej emisji i ubóstwa ciepła w strategii bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] Wokół bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego – wyzwania, metody i narzędzia, wyd. Społeczna Akademia Nauk, 2019.
 60. Trejnis Z., Aspekt geopolityczny potencjału obronnego Polski, [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 61. Trzcińska L., Organizacje pozarządowe w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa, [w:] W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, 2019.
 62. Wojnarowska-Szpucha S., Jednostki organizacyjne podlegające militaryzacji (działalność podmiotów gospodarczych o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa), [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

 

Publikacje zwarte:

 1. Chabasińska A., Warchał A. (red.), Perspektywy bezpieczeństwa w teorii i praktyce, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 2. Cieślaczyk M., Kołodziejczyk A., Czynnik X. Morale w życiu osobistym, w działalności społecznej i zawodowej, wyd. Difin, 2019.
 3. Figurski J., Kochański T., Niepsuj J., Ekonomika Logistyki Ćwiczenia Cz. VI, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 4. Figurski J., Niepsuj J. Kępa Z. (red.), Siła ducha… Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 5. Jagusiak B., Żukowski P., Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zagadnienia wybrane, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 6. Kawalerski P., Świniarski J., Drogi i bezdroża securitologii, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 7. Kościelecki L., Magierski M. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 8. Kościelecki T., Instytucjonalne formy zarządzania zmianą w zakwaterowaniu żołnierzy Wojska Polskiego w XXI wieku. Część pierwsza, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 9. Krzykowski P., Kubaczyk T., Żyła M., Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej, wyd. Akademia Sztuki Wojennej, 2019.
 10. Kubaczyk T., Piotrowski S., Żyła M., Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państwa subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa bałtyckie, wyd. Akademia Sztuki Wojennej, 2019.
 11. Moch N., Nowacki G., Koncepcja komunikacji strategicznej. Implikacje dla Polski, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 12. Szyłkowska M., Bezpieczeństwo informacyjne państwa – wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
 13. Szyłkowska M., Piąty wymiar bezpieczeństwa – cyberprzestrzeń. Wyzwania, zagrożenia, implikacje, Wydawnictwo SQN, 2019.
 14. Śmiałek K., Śmiałek W. (red.), Ewolucja Wojen. Wielość uwarunkowań, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 15. Śmiałek K., Śmiałek W. (red.), Regionalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.
 16. Śmiałek K., Śmiałek W., Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa, wyd. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, 2019.
 17. Świerszcz K., Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie Gminy Wiśniowa, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2019.