PUBLIKACJE 2022

Artykuły:

 1. Bryczek- Wróbel P., Moszczyński M., The evolution of the concept of information warfare in the modern information society of the post-truth era [w] Przegląd Nauk o Obronności 13, 2022.
 2. Chrzanowski R., Piwowarczyk R., Security of Polish penitentiary units of the Prison Service in the face of the COVID-19 virus, [w] Przegląd Nauk o Obronności 13, 2022.
 3. Chyrzyński R., Analysis of the social and living conditions of professional soldiers in Poland in the first two decades of the 21st century er, [w] Przegląd Nauk o Obronności 13, 2022.
 4. Ćwik B., Research on the Perception of Warning Signals in Conditions of Losing Sense of Security, [w] 39th International Business Information Management Association Conference [IBIMA Conference], 2022.
 5. Jacuch A., Czech-Russian Relations. Russian Disinformation Campaign, [w] Polish Political Science Yearbook 51, 2022.
 6. Jacuch A., The Blurred Lines of Peace and War – An Analysis of Information Operations Used by the Russian Federation in CEE, [w] The Journal of Slavic Military Studies 35(2): 157-180, 2022.
 7. Jagusiak B., Bezpieczeństwo w panoptycznym „społeczeństwie nadzoru”. Od Jeremi Benthama do Lin Iunie i totalnej penalizacji, [w] The Prison System Review, 2022.
 8. Jagusiak B., Recenzja pracy Marka Adamkiewicza pod tytułem Etyczne przejawy wiedzy o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Wojskowej Akademii technicznej, Warszawa 2021, ss. 302, [w] Studia Administracji i Bezpieczeństwa 12, 2022.
 9. Kawalerski P., Analysis of Poland’s social control system in 1989-2019, [w] Scientific Journal 26 (1), 2022.
 10. Kowalski W., Engagement of the Judiciary in the Political Activity of the Ruling Camp. A Case Study of the Venezuelan Supreme Tribunal of Justice, Polish Political Science Yearbook 51,
 11. Kowalski W., Security above freedom? Compulsory vaccinations against COVID-19 as a controversial measure of ensuring health security, [w] Lekarz Wojskowy 100 (1), 2022.
 12. Mitkow S., Górnikiewicz M., Sługocka E., Evolution of the Methodology of Conducting Military Operations on the Example of the Clash of Two-Speed Civilisations During the Conflict in Ukraine 2014–2022, [w] Polish Political Science Yearbook 51, 2022.
 13. Moch N., Bryczek- Wróbel P., Stelmach J., Kożuszek M., Raport Kongres Safe Place 2021. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej Dobre praktyki i rekomendacje, [w] Przegląd Nauk o Obronności 14, 2022.
 14. Moszczyński P., Moszczyński M., Bryczek- Wróbel P., Kapałka M., Drozdowski T., Wróbel J., The concept of improving the security of IT systems supporting the storage of knowledge in organizations, [w] Systems Science & Control Engineering 10(1), 2022.
 15. Nowacki G., Bolz K., Challenges and threats of unmanned aerial vehicles for aviation transport safety, [w] Journal of Civil Engineering and Transport 4(1), 2022.
 16. Nowacki G., Krawczyk M., Selected rescue problems including means of transport during pandemic of the Covid-19, [w] Journal of civil engineering and transport 4(2), 2022.
 17. Paszukow B., Nowacki G., Key challenges of global airport security systems in context of current threats and available technological solutions, [w] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego XVI, 2022.
 18. Pokorski G., Jagusiak B., Application of transport security system symbology for emergency mass notification systems, [w] Transport Problems 17(3), 2022.
 19. Skrabacz A., Bsoul- Kopowska, The crucial role of crisis management teams in public administration in the context of covid-19, [w] Polish Journal of Management Studies 25(1), 2022.
 20. Skrabacz A., Lewińska- Krzak M., Transmutation of civil society into network society a challenge for creating security in the 21st century, [w] Zeszyty Naukowe SGSP 82, 2022.
 21. Skrabacz A., Lewińska- Krzak M., Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji, Roczniki Nauk Społecznych 14(5), 2022.
 22. Skrabacz A., The impact of the war in Ukraine on changing Russia-Austria relations, [w] Przegląd Nauk o Obronności 12, 2022.
 23. Stańczyk J., Managing complex geopolitical threats in the contemporary world, Przegląd Nauk o Obronności 13, 2022.
 24. Stawarz P., Changing power dynamics and new geopolitical reality in the South Caucasus, [w] Studia Wschodnioeuropejskie 16, 2022.
 25. Stelmach J., Moch N., Time in Responding to Terrorist Attacks in Cities, [w] Sustainability 14 (24), 2022.
 26. Stochaj J., Moch N., Jagusiak B., Stockpiling during the Coronavirus Pandemic versus the Security of Poles, [w] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 76(4), 2022.
 27. Stochaj J., Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej, [w] Nowoczesne Systemy Zarządzania 17(2), 2022.
 28. Stochaj J., Znaczenie ochrony środowiska dla bezpieczeństwa ludności cywilnej, [w] Nowoczesne Systemy Zarządzania 16(4), 2022.
 29. Szczurek T., Bryczek- Wróbel P., Adamkiewicz J., Funkcjonowanie wojsk obrony terytorialnej polski w świetle kryzysu na Ukrainie, [w] Zeszyty Naukowe SGSP 83, 2022.
 30. Szyłkowska M., Attributes of cyber conflict in the context of armed conflict – an outline of the problem, [w] Przegląd Nauk o Obronności 11, 2022.
 31. Szyłkowska M., Dissemintation Of Information – Impact For Decitions, [w] 39th International Business Information Management Association Conference [IBIMA Conference], 2022.
 32. Świerszcz K., Air Pollution as an Indicator of Local Environmental Safety Based on the Example of the Town of Barlinek, [w] Polish Political Science Yearbook 51, 2022.
 33. Świerszcz K., The level of energy security in the aspect of heat poverty of households on the example of the town Barlinek, Poland, [w] 39th International Business Information Management Association Conference [IBIMA Conference], 2022.
 34. Trejnis Z., Rywalizacja Stany Zjednoczone – Chińska Republika Ludowa o hegemonię w wielobiegunowym świecie, [w] Roczniki Nauk Społecznych 14(5), 2022.
 35. Wereda W., Moch N., Wachulak A., The Importance of Stakeholders in Managing a Safe City, [w] Sustainability 1(14), 2022.
 36. Wojnarowska- Szpucha S., Methodology of Russia’s hard hit on Syria, [w] Przegląd Nauk o Obronności 12, 2022.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Adamkiewicz J., Demograficzne przesłanki obrony terytorialnej, [w] Securitologiczna panorama bezpieczeństwa (red. Lizakowski P.), wyd. FNCE, 2022.
 2. Bryczek- Wróbel P., Crisis management plan, Crisis management system, Critical infrastructure, Emergency system, State of natural disaster, [w] A small lexicon of security (red. Gizicki W.), wyd. Instytut Sądecko- Lubelski, 2022.
 3. Ćwik B., Perception of warning signals in conditions of losing a sense of security – research based on the covid-19, [w] Provocările secolului XXI / Challenges of the 21st century (red. Lonaș A.), wyd. Editura SITECH Craiova, România, 2022.
 4. Dąbrowska- Świder M., Using the potential of the ISO 9001: 2015 and ISO 22301: 2019 standards in the fight against COVID-19, [w] Organizational Management and the COVID-19 Crisis Security and Risk Management Dilemmas (red. Wereda W., Woźniak J., Stochaj J.), wyd. Routledge, 2022.
 5. Kawalerski P., Zasady i metody niszczenia ekonomicznego w ujęciu cybernetycznym, [w] Bezpieczeństwo – wartość rozwoju cywilizacyjnego państwa i społeczeństwa czy instrument dominacji elity władzy (red. Iluk Ł., Jakubczak W), wyd. „scriptum”, 2022.
 6. Kowalski W., Wojna hybrydowa jako wyzwanie dla systemu prawa międzynarodowego – próba oceny, [w] Wojna Federacji Rosyjskiej z Zachodem (red. Banasik M), wyd. Difin, 2022.
 7. Kowalski W., Wpływ zaangażowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na syryjski konflikt zbrojny-próba oceny, [w] Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe (red. Bielawski R., Górnikiewicz M.), WAT, 2022.
 8. Kozicki B., Bryczek- Wróbel P., Jaśkiewicz P., Metodyka planowania transportu w Siłach Zbrojnych RP z wykorzystaniem ADAMS w aspekcie zachowania bezpieczeństwa militarnego, [w] Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wybrane aspekty administracyjnoprawne, ekonomiczne i polityczne (red. Jurgilewicz M., Kozicki B., Delong M.), wyd. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2022.
 9. Moch N., Axiology of safety, Defence diplomacy, State security, Strategic, [w] A small lexicon of security (red. Gizicki W.), wyd. Instytut Sądecko- Lubelski, 2022.
 10. Skrabacz A., Cross-border cooperation, Frozen conflicts, Hybrid warfare, Preparatory actions for state defence, War crime, [w] A small lexicon of security (red. Gizicki W.), wyd. Instytut Sądecko- Lubelski, 2022.
 11. Stańczyk J., Definiowanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, [w] Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego (red. Kulisz M.Z.), Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2022.
 12. Stańczyk J., Środowisko bezpieczeństwa państwa w ujęciu geopolitycznym, [w] Studia nad potęgą państw (red. Dariusz Popławski), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022.
 13. Stańczyk K., Instruments supporting the economy of the European Union during the COVID-19 pandemic, [w] Organizational Management and the COVID-19 Crisis Security and Risk Management Dilemmas (red. Wereda W., Woźniak J., Stochaj J.), wyd. Routledge, 2022.
 14. Stochaj J., Corruption, Evacuation, Recidivism, Social pathology, Social rehabilitation, [w] A small lexicon of security (red. Gizicki W.), wyd. Instytut Sądecko- Lubelski, 2022.
 15. Stochaj J., System ochrony ludności cywilnej w Polsce, [w] Securitologiczna panorama bezpieczeństwa (red. Lizakowski P.), Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 16. Szwarc K., Wiśniewski M., Mitigation the risk of disruptions caused by the SARS COV-19 pandemic by schools, [w] Organizational Management and the COVID-19 Crisis Security and Risk Management Dilemmas (red. Wereda W., Woźniak J., Stochaj J.), wyd. Routledge, 2022.
 17. Szyłkowska M., Cybercrime, Cyberwarfare, Cryptography, Justification, Simultaneous attack, [w] A small lexicon of security (red. Gizicki W.), wyd. Instytut Sądecko- Lubelski, 2022.
 18. Śmiałek K., Europa Środkowo-Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Perspektywa doktrynalna, [w] Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa (red. Kominek Ł., Balogh O., Śmiałek W.), Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 19. Śmiałek W., Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej .Perspektywa narodowa i międzynarodowa, [w] Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa (red. Kominek Ł., Balogh O., Śmiałek W.), Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 20. Śmiałek W., Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w świetle doktryn i strategii Federacji Rosyjskiej w XXI wieku, [w] Bezpieczeństwo geopolityczne (red. Banasik M., Rogozińska A.), wyd. Difin, Warszawa 2022.
 21. Śmiałek W., Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar badawczy nauk o bezpieczeństwie, [w] Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa (red. Kominek Ł., Balogh O., Śmiałek W.), Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 22. Wojnarowska- Szpucha S., Organizacja ochrony obiektów użyteczności publicznej na przykładzie siedziby urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i na czas wojny, [w] Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 3. Zagrożenia, dobre praktyki, edukacja antyterrorystyczna (red. Stelmach J.), wyd. Difin, 2022.

 

Publikacje zwarte:

 1. Bielawski R., Górnikiewicz M., Współczesne wyzwania bezpieczeństwa – podejście wieloaspektowe, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2022.
 2. Cieślarczyk M., Znaczenie kultury bezpieczeństwa w procesach logistycznych. Na przykładzie pandemii covid-19 i innych elementów kaskadowej sytuacji kryzysowej, Wyd. WAT, Warszawa 2022.
 3. Dobkowski J., Kasparek N., Misiuk A., Policja – między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2022.
 4. Kołodziejczyk A., Fuchs G.,  Intuicja. Czynnik bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej, Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 5. Kominek Ł., Balogh O., Śmiałek W., Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa, Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 6. Szyłkowska M., Wiedza i innowacje – wiWAT 2021, Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 7. Śmiałek W., Śmiałek K., Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku, Wydawnictwo naukowe FNCE, 2022.
 8. Świerszcz K., Stan bezpieczeństwa energii cieplnej w Polsce na tle Europy, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2022.
 9. Świerszcz K., Zaniewski R., Karolak A., Obszarski M., Bezpieczne Watowice. Gra symulacyjno-decyzyjna w prakseologii zarządzania bezpieczeństwem i obronnością. Część 1. Baza danych, mapy do gry, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 2022.
 10. Wereda W., Woźniak J., Stochaj J., Organizational Management and the COVID-19 Crisis Security and Risk Management Dilemmas, wyd. Routledge, 2022.
 11. Zalewski J., Najdzik K., Nowa zimna wojna: konfrontacja i odstraszanie, Wydawnictwo naukowe FNCE 2022.