Seminarium Securitologii stanowi forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych trendów badawczych w dyscyplinie naukowej „nauki o bezpieczeństwie”, publikacji przygotowywanych przez pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście systemowe, kładące nacisk na analizowanie bezpieczeństwa w ujęciu antropotechnicznym.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci WAT. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja najnowszej nauki o bezpieczeństwie „securitologii”.

Dołączyć do spotkania w MS Teams można w dniu każdego seminarium poprzez ten link

Serdecznie zapraszamy!

 

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2020/21

Środa, 9 czerwca , godz. 13:00 – 14:30

O ZNACZENIACH NAZWY ZŁOŻONEJ BEZPIECZEŃSTWO

dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT

Instytut Organizacji i Zarządzania WLO WAT

 

LINK DO SPOTKANIA