W dniu 16 listopada br. w auli Wydziały Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania mieliśmy miłą okazję gościć funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy przeprowadzili wykład. Chętni słuchacze obejrzeli prezentację multimedialną o Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce oraz dowiedzieli się o funkcjonowaniu zakładów karnych i aresztów śledczych. Podczas wykładu można było przede wszystkim przekonać się jak w rzeczywistości wygląda praca funkcjonariuszy i jak jest często inna niż nasze wyobrażenia.
Bardzo dziękujemy za cenną wiedzę!