I OGÓLNOPOLSKI KONGRES ANTYTERRORYSTYCZNY

„Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”

W dniach 28.02 – 1.03.2023 r. w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny nt. „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląskim Wydziałem Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu-Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie oraz firmą Safety Project Sp.z.o.o.

Kongres został objęty patronatem honorowym JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej – gen bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, JM Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – nadinsp. dr hab. Iwonę Klonowską, JM Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – nadbrygad. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni oraz JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie – dr. hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPiI.

Wśród obszarów tematycznych kongresu znalazły się następujące zagadnienia: terroryzm i zamachy terrorystyczne; działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne; podstawy prawne działań antyterrorystycznych; wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych; reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych

Kongres potrwał dwa dni, podczas których odbyły się aż cztery sesje, cztery panele eksperckie, kilkadziesiąt wystąpień ekspertów z Instytucji zajmującej się bezpieczeństwem, z całej Polski. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy, czy zobaczyć prezentację najnowszych technologii z obszaru AT. Te dwa dni wypełnione były ogromną dawką wiedzy, doświadczeń oraz emocji.

I Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny cieszył się ogromnym powodzeniem. Świadczy o tym liczba uczestników – 240 osób, które miały możliwość wymienić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a także nawiązać nowe, wartościowe kontakty.