II EDYCJA KONKURSU NA REALIZACJĘ PROJEKTU BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU POWIETRZNEGO, BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU LĄDOWEGO LUB BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU MORSKIEGO DO ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA


Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Konkursu na realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Konkurs skierowany jest do studentów lub doktorantów uczelni wojskowych:

  1. Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
  2. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
  3. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;
  4. Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Pierwszy etap polega na przedstawieniu koncepcji BSP, BSL lub BSM w wybranej kategorii wraz z kosztorysem jej dalszego wykonania. Koncepcja powinna zawierać opis proponowanego BSP, BSL lub BSM wraz z kosztorysem, do 5 stron formatu A4 w języku polskim, opisujący proponowane rozwiązanie z zakresu BSP, BSL lub BSM, nawiązując do celów Konkursu i do wybranej kategorii, zgodnie z § 2 Regulaminu.

Prace konkursowe do pierwszego etapu (koncepcje projektów wraz z kosztorysem) należy składać do dnia 11 marca 2022 r. do Działu Spraw Studenckich. Szczegółowe informacje: Pani Kamila Falacińska, kamila.falacinska@wat.edu.pl, tel. 261 837 274

Tutaj znajdziecie Państwo regulamin oraz niezbędne dokumenty.

Zachęcamy do wzięcia udziału!