SZANOWNI PAŃSTWO!

Już po raz drugi zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO”.

W tym roku będziemy gościli w Bydgoszczy w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki
oraz na poligonie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej.

14-16 czerwca 2023 r. Bydgoszcz

W pierwszym dniu konferencyjnym (14.06.2023 r.) referaty na temat współczesnych problemów ochrony ludności wygłoszą przedstawiciele świata nauki, w tym zaproszeni goście z Ukrainy, Malty i Węgier oraz znamienite grono polskich naukowców. Nie zabraknie również wystąpień praktyków, reprezentujących administrację rządową i samorządowa oraz służby mundurowe, takie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna oraz 8 Brygada Obrony Terytorialnej i 1 Brygada Logistyki. Przedsięwzięciem zamykającym będą warsztaty dla naukowców nt. Jak dzięki bazie abstraktowej być „na bieżąco” – Przegląd literaturowy przy wykorzystaniu funkcjonalności Scopus’a i SciVal’a, przeprowadzone przez przedstawiciela firmy ELSEVIER B.V.

Drugi dzień (15.06.2023 r.) zostanie zorganizowany na terenie poligonu Szkoły Podoficerskiej Państwowej  Straży Pożarnej. Zostaną tam przeprowadzone pokazy działań z zakresu medycyny pola walki, ratownictwa chemicznego i technicznego, działań kontrterrorystycznych oraz specjalnych. Swe umiejętności zaprezentują funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i Szkoły Podoficerskiej PSP oraz żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto na stanowiskach promocyjnych będzie można zapoznać się ze szczegółowymi zadaniami służb mundurowych w zakresie ochrony ludności oraz zobaczyć sprzęt i wyposażenie ratowniczo-gaśnicze.    

W trzecim dniu konferencji (16.06.2023 r.) zostanie zorganizowana wizyta w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w czasie którego zostanie omówiona organizacja i zadania Służby Więziennej oraz zasady procesu resocjalizacji osadzonych. Następnie w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki przeprowadzone zostaną panele merytoryczne oraz podsumowanie i zakończenie konferencji.    

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji serdecznie zapraszamy do udziału.

Czekamy na Państwa w Bydgoszczy!