KIEROWNICTWO INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI:

Dyrektor Instytutu

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL
tel.: 261 839 432
e-mail: patrycja.bryczek-wrobel@wat.edu.pl


Zastępca Dyrektora ds. kształcenia

dr Wawrzyniec KOWALSKI
tel.: 261 839 290
e-mail: wawrzyniec.kowalski@wat.edu.pl


Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr Natalia MOCH
tel.: 261 839 307
e-mail: natalia.moch@wat.edu.pl

 

KIEROWNICY ZAKŁADÓW:

Zakład Systemów Bezpieczeństwa

dr Justyna STOCHAJ
tel.: 261 837 321
e-mail: justyna.stochaj@wat.edu.pl


Zakład Studiów Obronnych

dr Sylwia WOJNAROWSKA-SZPUCHA
tel.: 261 837 248
e-mail:


Zakład Prognoz i Studiów Strategicznych

dr Grzegorz KOSTRZEWA-ZORBAS
tel.: 261 – 839 – 687
e-mail: