IX Międzynarodowa  Naukowa Logistyka w Ratownictwie

Giżycko, 5-8.09.2022 r.

 

W dniach 5-8.09.2022 r. w Giżycku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistyka w Ratownictwie, organizowana przez Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu.   Konferencja adresowana była do specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia.

 

Głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem było optymalizowanie procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń oraz zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu.

Podstawowe sekcje tematyczne konferencji to:

I   Transport

II  Służby Mundurowe

III Ekologia, Ratownictwo: wodne, górskie, morskie i lotnicze

IV Medycyna

V  Bezpieczeństwo

VI Eksploatacja Środków Transportu

VII Holistyczne Zagadnienia Procesów Logistycznych

 

W konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności: dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT oraz dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT wraz z grupą doktorantów.

 

W czasie konferencji, w sesji 2, prowadzonej przez prof. Gabriela Nowackiego, pracownicy IBiO wygłosili referaty na temat:

Wybranych aspektów bezpieczeństwa ładunków Cargo w transporcie lotniczym (A. Skrabacz,
K. Kotwińska);

Functioning of the crisis management system at the county and commune level including the aspects of transport (M. Krawczyk, G. Nowacki);

Air transport safety in uav operational conditions (K. Bolz, G. Nowacki).

 

Referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.