W dniach 18-19 października 2022 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja naukowa pt. „Polityka, bezpieczeństwo i edukacja w 100-lecie polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego”. Konferencja została zorganizowana dla uświetnienia 100-lecia morskiego nauczania wojskowego Akademia Marynarki Wojennej. Udział w konferencji wzięli następujący przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WAT: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak oraz dr Justyna Stochaj. Podczas swoich wystąpień poruszyli kwestie związane z zastosowaniem czterech filarów edukacji na rzecz bezpieczeństwa morskiego oraz zaleceniami w zakresie przygotowania ludności na wypadek wystąpienia kryzysu i wojny.