Szanowni Państwo!

Z satysfakcją informujemy, że w dniach 20-22 października 2021 r. w Klubie WAT odbył się organizowany przez firmę Safety Project Jarosław Stelmach, Wydział Bezpieczeństw, Logistyki i Zarządzania WAT, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny
pt. “Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje.”

 

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli: 

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Dyrektor CEPOL
Polskie Koleje Państwowe S. A.
JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

 

Wydarzenie okazało się być ogromnym sukcesem. W ciągu trzech dni Kongresu wzięło w nim udział w sumie 420 uczestników, którzy mieli możliwość uczestniczenia w następujących sesjach oraz panelach eksperckich:

Sesja I Identyfikacja i ocena współczesnych zagrożeń dla obiektów użyteczności publicznej

Panel ekspercki Identyfikacja i ocena współczesnych zagrożeń dla obiektów użyteczności publicznej

Sesja II Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne na rzecz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej

Panel ekspercki Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne na rzecz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej

Sesja III Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz obiektów podlegających obowiązkowej i szczególnej ochronie

Panel ekspercki Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz obiektów podlegających obowiązkowej i szczególnej ochronie

Sesja IV Ochrona obiektów niepodlegających ochronie (szkoły, uczelnie, centra handlowe, obiekty kultury, administracji publicznej, kościoły, siedziby firm i korporacji, itp.)

Panel ekspercki Ochrona obiektów niepodlegających ochronie

Sesja V Bezpieczeństwo fizyczne obiektów i infrastruktury rynku finansowego. Zagrożenia, rozwiązania, trendy.

Panel ekspercki Bezpieczeństwo fizyczne obiektów i infrastruktury rynku finansowego. Zagrożenia, rozwiązania, trendy.

Sesja VI Edukacja antyterrorystyczna w bezpieczeństwie obiektów użyteczności publicznej

Panel ekspercki Edukacja antyterrorystyczna w bezpieczeństwie obiektów użyteczności publicznej

Sesja VII W dziesiątą rocznicę nauk o bezpieczeństwie – doświadczenia, oceny i prognozy

Sesja VIII Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obszarów kolejowych

Sesja IX Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – dobre praktyki i rekomendacje

Sesja X Ochrona AT zgromadzeń, imprez masowych oraz biegów ulicznych

Sesja XI Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów – teoria i praktyka

 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się odbywające się drugiego dnia praktyczne warsztaty kończące się uzyskaniem certyfikatów uczestnictwa z:

  • pierwszej pomocy,
  • reagowania na zamachy,
  • zabezpieczenia technicznego w bezpieczeństwie wewnętrznym obiektów oraz
  • zabezpieczenia technicznego w bezpieczeństwie zewnętrznym obiektów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Kongresu już za rok!

Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo tutaj:
Kongres Safe Place – bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej

Relacja wideo z otwarcia Kongresu:
WAT – otwarcie kongresu Safe Place 2021 – YouTube