Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2021 r. Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 106/RKR/2021 z dnia 24 maja 2021 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania objęła dr Natalia Moch.

Natalia Moch jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie „Nauki o bezpieczeństwie” i adiunktem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w Akademii Obrony Narodowej oraz studiów magisterskich na kierunku „administracja” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozprawę doktorską nt. „Kierowanie obroną narodową w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej” obroniła w 2014 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

W latach 2018-2020 była Kierownikiem Pracowni Zarządzania Kryzysowego w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego IOZ WCY WAT, a następnie kierownikiem Zakładu Systemów Bezpieczeństwa IBO WLO WAT.

Jest autorką monografii „Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym” (2010), „System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku” (2018), współautorką monografii „Koncepcja komunikacji strategicznej. Implikacje dla Polski” (2019), współredaktorką monografii „Bezpieczeństwo narodowe Polski w erze społeczeństwa informacyjnego” (2019), „Rosja w procesie wyzwań – między demokracją a autorytaryzmem” (2020). Autorką lub współautorką kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest szeroko pojęty system bezpieczeństwa narodowego, środowisko bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwo smart city.

Życzymy Pani dr Natalii Moch pomyślności i dalszych sukcesów zawodowych!