MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W REALIACH XXI WIEKU”
6 KWIETNIA 2022 R.

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT;
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;
dr Patrycja Bryczek-Wróbel;
dr Wawrzyniec Kowalski;
dr Natalia Moch;
dr Wiesława Załoga;
dr Justyna Stochaj;
dr Katarzyna Śmiałek.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
mgr Łukasz Kominek – 
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
lic. Weronika Góralska;
lic. Patrycja Jakubowska;
lic. Alicja Kuczyńska;
lic. Damian Szafranek.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki.

Język referatów: polski, angielski.

Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku).

Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

1. Dylematy definicyjne.

2. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

3. Narodowy i międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

4. Interakcje ze środowiskiem naturalnym.

5. Podstawy doktrynalne i prawne bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego i ochrony środowiska naturalnego.

6. Inne zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa w ujęciu sektorowym: bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat! Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

• 0 zł – wolni słuchacze;

• 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;

• 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;

• 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami promocyjnymi/naukowymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniami do ostatniej chwili – liczba występujących jest ograniczona.
WAŻNE TERMINY:

27.03.2022 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

28.03.2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

06.04.2022 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2022 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Tutaj znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.
Tutaj znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – kwiecień 2022.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji (wydawnictwo z listy MNiSW – 100 pkt.) ukaże się po konferencji na przełomie maja/czerwca 2022 r. – wydawnictwo potwierdziło termin, zatem prosimy o dyscyplinę w zakresie przesyłania prac. Na życzenie możemy to potwierdzić dodatkowym certyfikatem.