Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 października 2021 r. Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 220/RKR/2021 z dnia 28 września 2021 r. funkcję kierownika Zakładu Systemów Bezpieczeństwa objęła dr Justyna STOCHAJ.

Justyna Stochaj jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie „Nauk o obronności” i adiunktem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na kierunku „zarządzanie” w Akademii Obrony Narodowej. Rozprawę doktorską nt. „Przygotowanie żołnierzy do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy” obroniła w 2015 r. na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

Jest autorką monografii „Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego” (2020) oraz współredaktorką monografii „Bezpieczeństwo narodowe Polski w erze społeczeństwa informacyjnego” (2019). Ponadto jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest szeroko pojęte bezpieczeństwo ludności, ochrona ludności i obrona cywilna oraz zachowania ludzi w sytuacjach zagrożeń.

Nominację wręczyła Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycja Bryczek-Wróbel podczas spotkania organizacyjnego Instytutu, które odbyło się 5 października 2021 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!