OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

„SIŁY ZBROJNE W POLITYCE I SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW”

20 KWIETNIA 2023 ROKU


W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyła się Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw” organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Zakład Systemów Bezpieczeństwa WAT Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji przez przewodniczącego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego mgr. Łukasza KOMINKA, głos zabrali kolejno: prorektor ds. wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej – płk dr Grzegorz KALICIAK, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – dr Wiesława ZAŁOGA, która podczas uroczystego otwarcia odczytała również list prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT – prof. dr. hab. Bogusława JAGUSIAKA, skierowany do uczestników konferencji. Następnie kilka słów powiedział także dr Łukasz ROMAN ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WAT – dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – płk. rez. dr Wiesław ŚMIAŁEK.

Po uroczystym otwarciu dr Wiesław ŚMIAŁEK dokonał wręczenia nagród za prace przygotowane i wygłoszone podczas konferencji:

  • I miejsce zostało przyznane mł. asp. dr Patrycji JURSZY za pracę pt. „Bezpieczeństwo Zalewu Wiślanego w świetle budowy przekopu Mierzei Wiślanej”,
  • II miejsce przyznano por. dr. Konradowi WNOROWSKIEMU za pracę pt. „Status żołnierzy w świetle polskiego prawa karnego, materialnego i procesowego” oraz ppor. dr. Wojciechowi WASILESKIEMU za pracę pt. „Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Polski. Potencjał i kierunki działań”,
  • III miejsce otrzymali płk Anna PĘZIOŁ za pracę pt. „Ministerstwo Obrony Narodowej w realizacji polityki bezpieczeństwa międzynarodowego – aspekt organizacyjny” oraz mł. chor. lic. Maciej POGORZELSKI za pracę pt. „Wojska Obrony Terytorialnej na przykładzie rozwiązań fińskich i szwajcarskich”.

Po części oficjalnej głos zabrali prelegenci – przedstawiciele wiodących uczelni krajowych oraz instytucji o charakterze militarnym. Uczestnicy wystąpili w dwóch panelach w formie stacjonarnej, poruszając różnorodne aspekty dotyczące sił zbrojnych – od umieszczenia ich w systemie ustrojowym państwa i ich klasycznych zadań, po aspekt pozamilitarny sił zbrojnych, międzynarodowe i sojusznicze uwarunkowania dotyczące ich funkcjonowania, wpływ konfliktów zbrojnych na ich ewolucję oraz przedstawienie działalności sił zbrojnych w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku.

Przedstawione referaty przygotowane zostały na wysokim poziomie. Pozwoliły one na wymianę myśli oraz analizę aspektów związanych z obszarem działania sił zbrojnych w obecnych czasach, które odpowiadają za kształtowanie bezpieczeństwa w regionie.