W ramach nawiązanej współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej zakończyliśmy spotkania przedstawicieli dowództwa WOT ze studentami kierunków „obronność państwa” i „bezpieczeństwo narodowe” z WLO WAT.

Studenci zostali zapoznani z zasadami rekrutacji, procedurami powoływania i pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Ponadto żołnierze WOT przekazali studentom informacje na temat przebiegu ochotniczej i zawodowej służby wojskowej oraz o innych profitach, w tym również finansowych. Zwrócili szczególną uwagę na fakt, że siły WOT dają możliwość łączenia służby z edukacją, pracą zawodową i życiem rodzinnym.

Kolejnym etapem współpracy pomiędzy WOT – WLO WAT będzie prezentacja możliwości Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL WISŁA zlokalizowanego w budynku 158 WLO WAT.