Porozumienie WAT z Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce

We wtorek 6 lipca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce. Inicjatorem podpisania porozumienia był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Aresztu Śledczego: pan płk Radosław Salak, Zastępca Dyrektora Aresztu: mjr Aneta Maicka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu: ppor. Edyta Kulesza oraz Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT: płk dr inż. Jarosław Zelkowski, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT: dr Patrycja Bryczek-Wróbel, Zastępca Dyrektora IBO WLO WAT: dr Natalia Moch oraz dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha, adiunkt w IBO WLO WAT.

Współpraca między WAT oraz Aresztem Śledczym dotyczyć będzie w szczególności obszarów, tj.: edukacja i krzewienie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyka, kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej oraz propagowanie zatrudnienia w ich szeregach wśród studentów Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz promowania kształcenia na studiach wyższych oferowanych przez WAT wśród kadry Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

W trakcie spotkania nakreślone zostały kolejne inicjatywy, które mogą zostać zrealizowane dzięki nawiązanej współpracy. Będzie ona prowadzona m.in. w formie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnych konsultacji i porad eksperckich. Ponadto Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce zrealizuje praktyki studenckie dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, a kadra funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego – będzie mogła uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez kadrę naukową Uczelni.

 

Zdj. Ppor. Edyta Kulesza (Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka)