W poniedziałek, 19.12.2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, a Polską Izbą Ochrony.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Polskiej Izby Ochrony pan Marcin Pyclik, Wiceprezes Zarządu PIO pan Wojciech Stawski, członek Zarządu PIO pan Iwo Kożuchowski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Patrycja Bryczek-Wróbel oraz Zastępca Dyrektora IBO WLO WAT dr Natalia Moch.

Współpraca między WAT, a Polską Izbą Ochrony dotyczyć będzie w szczególności:

  • dydaktyki, nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno Wojskowej Akademii Technicznej, jak i Polskiej Izby Ochrony,
  • tworzenia nowych produktów dydaktycznych i szkoleniowych,
  • realizacji nowych kierunków badań i prac rozwojowych możliwych do zastosowania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

W trakcie spotkania nakreślone zostały kolejne inicjatywy, które mogą zostać zrealizowane dzięki nawiązanej współpracy. Będzie ona prowadziła do wspólnej realizacji zadań na rzecz propagowania działalności w obszarach bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, zastosowania nowych rozwiązań we współpracy z biznesem, edukacji oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw.