Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Manewry Taktyczne dla grup specjalnych w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2022”, których organizatorem jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Na zaproszenie organizatorów, jednym z ekspertów podczas manewrów był Łukasz Kominek, członek KNBN WAT, realizujący rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w SDR WAT na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

VII Międzynarodowe Manewry Taktyczne – ,,Tactical Prison Rescue 2022” dla Grup Specjalnych odbywają się w Kaliszu w dniach 23-27 maja 2022 roku.

W myśl zasady: ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane do tej pory były najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Celem głównym manewrów jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Uczestnikami manewrów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT i jednostki zaproszone z zagranicy.

W tym roku, udział w manewrach biorą:

 • Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach,
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku,
 • 16 Batalion Powietrznodesantowy,
 • 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej,
 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej,
 • Grupa Realizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach,
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Bydgoszcz,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Katowice,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Koszalin,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Kraków,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Lublin,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Łódź,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Olsztyn,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Opole,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Poznań,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Rzeszów,
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Warszawa,
 • Jednostki z Czech.

https://youtu.be/QZNpiadJ-Vs

https://youtu.be/7Vjqc03ZToY