W dniu 9.03.2024 odbyło się uroczyste zakończenie I edycji studiów podyplomowych na kierunku: Ochrona i Obrona Ludności Wobec Współczesnych Zagrożeń oraz rozpoczęcie II edycji  tych studiów. Równocześnie dokonano otwarcia I edycji studiów podyplomowych na kierunku: Administracja w Systemie Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT  płk prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycja Bryczek-Wróbel oraz kierownicy studiów:  dr hab. Aleksandra Skrabacz prof. WAT, oraz dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia pierwszej edycji studiów i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Nowym słuchaczom życzymy sukcesów!