SIŁY ZBROJNE W POLITYCE I SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że światło dzienne ujrzała kolejna publikacja autorstwa członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, pod tytułem: “W. Śmiałek, Siły zbrojne w polityce i systemie bezpieczeństwa państwa, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-47-8.”

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MEiN, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 20 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!