» » Spotkanie pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności

Spotkanie pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności

W dniu 8 marca 2023 roku odbyło się co semestralne spotkanie pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Instytutu Pani dr Patrycja Bryczek- Wróbel, witając przybyłych gości. Następnie, głos zabrał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Pan płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, który podziękował pracownikom Instytutu za działalność naukową i dydaktyczną oraz przedstawił informacje na temat przyszłej ewaluacji dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Podkreślił ważność podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć, otwieranych nowych kierunków kształcenia. Zaakcentował wartość dorobku naukowego w realizacji procesu zmian i rozwoju jednostki organizacyjnej. Wyraził uznanie w aspiracji do realizacji dotychczasowych osiągnięć Instytutu, wzmiankował jednocześnie o planach na przyszłość Wydziału.

Po swoim wystąpieniu Pan Profesor przekazał głos Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich- dr Wiesławie Załodze, która w swoim przemówieniu podkreśliła przede wszystkim celowość i ważność prac dotyczących rozszerzenia oferty edukacyjnej dla studentów, co z pewnością Instytut Bezpieczeństwa i Obronności realizuje.

Istotnym punktem spotkania było wyznaczenie dr Sylwii Wojnarowskiej-Szpuchy na kierownika Zakładu Studiów Obronnych. Nominacji dokonał Dziekan Wydziału obczytując, a następnie wręczając wyznaczenie na stanowisko Pani Kierownik. Pan Dziekan podziękował również Panu dr. Jakubowi Adamkiewiczowi za dotychczasowe pełnienie tej funkcji.

W kolejnej części spotkania dyrekcja Instytutu: pani dr Patrycja Bryczek-Wróbel, pani dr Natalia Moch oraz pan dr Wawrzyniec Kowalski podsumowali działalność naukową, dydaktyczną i promocyjną oraz opowiedzieli o planach na przyszłość.