Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, mamy przyjemność poinformować, że studentka naszej organizacji, Pani lic. Zuzanna KOWALIK, została laureatką Nagrody Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT za pracę pod tytułem: „Techniczne środki ochrony granicy państwowej – studium przypadku”.

Zuzi składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy wszystkich członków naszej organizacji do dalszej aktywności naukowej!

Serdecznie gratulując,

Zarząd KNBN WAT.