» » Studia podyplomowe „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń”

Studia podyplomowe „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń”

 

Szanowni Państwo,

Wobec dynamicznych zmian w obszarze organizacji bezpieczeństwa, w tym problemów związanych z ochroną ludności w środowisku międzynarodowym oraz zmian prawnych i organizacyjnych w wymiarze krajowym, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej podjął wyzwanie utworzenia nowej ścieżki kształcenia w obszarze ochrony ludności, powołując nowy kierunek studiów podyplomowych „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń”.

Celem zajęć, które obejmą dwa semestry (letni w roku akademickim 2022/23 oraz zimowy w roku akademickim 2023/24) jest podniesienie i rozszerzenie poziomu wiedzy na temat aspektów ochrony i obrony ludności wobec współczesnych zagrożeń.

W ramach ścieżki kształcenia absolwenci studiów podyplomowych nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach sektora publicznego, komercyjnego i prywatnego.

W programie studiów przewidziano zarówno zajęcia dydaktyczne w salach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, jak również praktyczne w centrum powiadamiania ratunkowego czy dyspozytorni medycznej. Pozwoli to na weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności. Dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawionego przez specjalistyczny podmiot ratowniczy. Zajęcia poprowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z instytucji profesjonalnie zajmujących się ochroną ludności, w tym z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Studia podyplomowe „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń” będą szczególnie przydatne w rozwoju zawodowym pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej bezpośrednio wykonujących zadania związane z ochroną ludności, funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń, kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych realizujących zadania ochronne i obronne, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz absolwentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

 

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych dr hab. Aleksandrą Skrabacz (tel. 791 458 359, adres email aleksandra.skrabacz@wat.edu.pl).