STUDIA PODYPLOMOWE 

OCHRONA I OBRONA LUDNOŚCI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

 

ROZPOCZĘTE!

 

4 marca 2023 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT 27 słuchaczy rozpoczęło naukę na podyplomowych studiach Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń.

Uroczystego otwarcia studiów dokonał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, w obecności Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr Wiesławy Załogi, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycji Bryczek-Wróbel,  st. ref. ds. administracyjnych mgr inż. Moniki Kijas oraz mgr Małgorzaty Zakrzewskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT.

Wykład inauguracyjny na temat: Misji ochrony i obrony ludności w demokratycznym państwie wygłosiła dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT, będąca kierownikiem ww. studiów podyplomowych.

Słuchaczom życzymy sukcesów na niwie nauki oraz zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń podczas studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej.