Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2022 z dnia 29 września 2022 r. dotyczącego organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 od dnia 8 października 2022 r. (sobota) decyzją Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach I i II stopnia będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.