Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-301-6.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Każda katastrofa, stan zagrożenia powodują załamanie funkcjonowania administracji i infrastruktury państwa. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz formacji policyjnych jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny czy konflikt zbrojny.

Praca skierowana jest do analityków, doktorantów i studentów uczelni realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Monografia może się również spotkać z zainteresowaniem funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji policyjnych.

Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!