OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Szanowni Państwo,

Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-43-4.

W warunkach globalizacji przepływ informacji, również zawierających poufne dane osobowe, staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla organów stanowiących, jak i stosujących prawo. Sytuacja ta stanowi też poważne zagrożenie dla praw człowieka. Zarazem stale pojawiają się nowe technologiczne możliwości gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W tych okolicznościach próba poddania tych zjawisk obszernej prawniczej refleksji naukowej zasługuje na duże uznanie. Praca składa się z 22 opracowań podzielonych na trzy części tematyczne: aspekty prawne, analizy prawno-porównawcze oraz aspekty technologiczne. (…) Jest ona bardzo wartościowym wkładem w stan wiedzy o problemie ochrony danych osobowych w różnych jego wymiarach.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Romana Wieruszewskiego

W świetle dominujących opracowań i analiz prawnych ochrony danych osobowych praca ta stanowi oczekiwane i wyjątkowo interesujące uzupełnienie prezentujące interdyscyplinarne ujęcie tematu. (…) Dogłębna analiza i przyjęta perspektywa prezentowanej problematyki stanowią o wartości i aktualności publikacji. Powstała ona na bazie obowiązujących aktów prawnych oraz aktualnej literatury i czasopism. Wnosi nowe wartości do analiz omawianej problematyki, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej i debaty społecznej nad ewolucją ochrony danych osobowych, dostępem do nich, rolą instytucji i służb odpowiedzialnych za nie oraz za ich udostępnianie.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. prof. WAT Janusza Rybińskiego.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz została wydana w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub na wskazane mailowo w ostatnich dniach.

Dziękuję osobom, które dla pewności wysłały na nasz adres mailowy: knbn.wat@gmail.com (z dopiskiem: „Adres do wysyłki – Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa”) swoje adresy do wysyłki.

Z radością możemy poinformować, iż już niebawem publikacja będzie dostępna do zakupu w największych księgarniach naukowych, m.in. w Wydawnictwie PWN – również w formie e-book`a. Pragniemy również zaznaczyć, iż w najbliższym czasie, publikacja będzie również dostępna w Bibliotece Kongresu USA oraz Bayerische Staatsbibliothek podobnie jak kilka wcześniejszych naszych publikacji.

W przypadku chęci zakupu dodatkowych egzemplarzy przez autorów, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem KNBN WAT – na podstawie ustaleń z naszym Wydawcą, pomożemy w uzyskaniu rabatu.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!