W dniu 9 października 2021r. odbyła się uroczysta inauguracja VII edycji Studiów Podyplomowych „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Organizacjach Zhierarchizowanych i Administracji Publicznej (AIKW)” oraz II edycji Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Informacji (IOI)” na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej  oraz ochrony informacji w Wojskowej Akademii Technicznej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród osób zainteresowanych w/w problematyką. Program studiów jest modyfikowany poprzez ustawiczną analizę potrzeb rynkowych a przede wszystkim dostosowanie w/w studiów do oczekiwań słuchaczy i pracodawców.

Jubileuszowy rok akademicki 2021/2022 powitało 22 nowych słuchaczy na kierunku „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Organizacjach Zhierarchizowanych i Administracji Publicznej” oraz 20 słuchaczy na kierunku „Inspektora Ochrony Informacji”.

Inauguracja połączona była z wręczeniem świadectw ukończenia studiów podyplomowych słuchaczom V edycji AIKW.

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT powitał znamienitych gości, a w szczególności:

kierownictwo Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności:

 • Dyrektor Instytutu, dr Patrycję Bryczek-Wróbel;
 • Zastępcę Dyrektora ds. kształcenia, dr Wawrzyńca Kowalskiego;
 • Zastępcę Dyrektora ds. naukowych, dr Natalię Moch

oraz przedstawicieli firm:

 • I Wiceprezesa IIA Polska, Marzenę Staniszewską;
 • Dyrektora Centrum Certyfikacji Jakości, dr inż. Joannę Jasińską;
 • Członka Zarządu ds. Finansowych CENZIN Sp. z o.o., Jarosława Żurawskiego;
 • Wiceprezesa ds. Finansowych Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., Jakuba Koleckiego;
 • Członka Zarządu ds. Strategii i Logistyki PKP S.A., Rafała Zgorzelskiego;
 • Prezesa Zarządu PIKW Sp. z o.o., Piotra Grzybowskiego.

Podczas uroczystej inauguracji głos zabrali zaproszeni goście: Jarosław Żurawski – Członek Zarządu ds. Finansowych Cenzin Sp. z o.o., Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu ds. STARTEGII i LOGISTYKI PKP S.A, Marzena Staniszewska – I Wiceprezes IIA Polska, Piotr Grzybowski – Prezes Zarządu PIKW Sp. z o.o., a także dr Patrycja Bryczek-Wróbel – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, wyrażając uznanie za profesjonalizm, rzeczowość
i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych studiów z zakresu AIKW oraz IOI.

Szczególne podziękowania za nadzór merytoryczny oraz wkład w funkcjonowanie studiów podyplomowych otrzymał od Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, dr Patrycja Bryczek-Wróbel – Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Mieczysław Jan Magierski.

Studia Podyplomowe realizowane są przy współpracy z wiodącymi firmami i instytucjami: GRUPĄ PKP S.A, CENZIN SP. Z O.O, IIA POLSKA oraz PIKW.

W dowód uznania za owocną współpracę oraz z okazji 70-lecia WAT przedstawiciele Spółek PKP S.A. oraz CENZIN Sp. z o.o. wyróżnili okolicznościowymi medalami i statuetkami następujące osoby:

 • Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, płk dr hab. Szymona Mitkowa, prof. WAT;
 • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, dr Patrycję Bryczek-Wróbel;
 • Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości, dr inż. Joannę Jasińską;
 • Zastępcę Dyrektora Centrum Certfikacji Jakości, mgr Krzysztofa Harasimiuka;
 • Prorektor ds. Studenckich WAT, dr hab. Monikę Szyłkowską, prof. WAT;
 • Małgorzatę Pawelec Głównego Specjalistę ds. Kontroli Państwowej NIK.

W trakcie inauguracji  wyróżniono okolicznościowymi medalami pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania wnoszących znaczący wkład w funkcjonowanie i organizację pracy studiów podyplomowych:

 • Kierownika ds. administracyjnych, mgr inż. Adama Świdra;
 • mgr Katarzynę Dominiak;
 • Ewę Walczak.

Podczas Inauguracji Studiów Podyplomowych wręczono świadectwa zakończenia studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Organizacjach Zhierarchizowanych i Administracji Publicznej” – V edycja i wyróżniono okolicznościowymi medalami i nagrodami rzeczowymi  słuchaczy za osiągnięcia w nauce: Bąkowską Natalię, Cieślak Natalię, Gutkowską Annę, Żurańską Aleksandrę, Soberę-Madej Sylwię, Kuć Katarzynę, Ignatowicza Norberta, Budynek Magdalenę, Stocką-Święcicką Joannę, Panów Gabryszaka Bartosza, Cichockiego Pawła, Panią Bahar Mohamed Hassan Mohamed Osman Ahd, Micherskiego Przemysława, Mikulskiego Marka.

Dodatkowo za wybitne osiągnięcia uzyskane podczas studiów podyplomowych wyróżniono, medalami pamiątkowymi  i nagrodami  rzeczowymi: Gutkowską Annę, Bąkowską Natalię, Stocka-Święcicką Joannę.

Specjalnym listem gratulacyjnym oraz okolicznościowym medalem został wyróżniony Zarząd Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., w którego skład wchodzi: mgr inż. Leszek Trzeciak, Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. oraz mgr Jakub Kolecki, Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., reprezentowany w  dniu inauguracji przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Jakuba Koleckiego, za realizację propracowniczej polityki i wspieranie w nauce pracowników Spółki, którzy są słuchaczami w Wojskowej Akademii Technicznej.

Słowa uznania, gratulacje oraz podziękowania w imieniu całej V edycji AIKW na rzecz Władz Uczelni a przede wszystkim Kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Mieczysława Jana Magierskiego za nieustające wsparcie i dopingowanie w nauce popłynęły od starosty grupy, Pani Natalii Bąkowskiej.

Inauguracja została zakończona wykładem poprowadzonym przez Członka Zarządu PKP S.A., Rafała Zgorzelskiego.

Dodatkowo na spotkaniu wewnętrznym w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności w dniu 13 października 2021, za wkład i wsparcie przy współtworzeniu w/w studiów zostały wręczone pamiątkowe medale i listy gratulacyjne przez Przedstawiciela CENZIN oraz GRUPY PKP S.A dla:

Władz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania:

 • Zastępcy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania, płk dr inż. Jarosława ZELKOWSKIEGO;
 • Prodziekana ds. Naukowych prof. dr hab. Bogusława JAGUSIAKA;
 • Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, kpt dr hab. Marcina GÓRNIKIEWICZA, prof. WAT,
 • Zastępcy Dyrektora ds. naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, dr Natalii MOCH;
 • Zastępcy Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, dr Wawrzyńca KOWALSKIEGO

oraz pracowników

 • Pani Małgorzaty DĄBROWSKIEJ- ŚWIDER;
 • Pani Małgorzaty ZAKRZEWSKIEJ;
 • Pani Agaty Dulskiej;
 • Pani Izabeli Muchy;
 • Pana Sebastiana Bieńka;
 • Pana Sebastiana Łazińskiego;
 • Pana Macieja Salamonowskiego;
 • Pani Edyty Woźniak.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.