Wychodząc naprzeciw nowym zagrożeniom związanym z pandemią COVID i wybuchem wojny
na Ukrainie, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych: Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń. Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z ochroną i obroną ludności, ponieważ to ludzie są największymi ofiarami każdego z konfliktów.

Ostatnich kilka trudnych lat pokazało, że idea tzw. końca historii i pokojowej ewolucji zglobalizowanego świata w XXI wieku, stanęła pod mocnym znakiem zapytania. Współczesna „codzienność”
to nadciągający kryzys klimatyczny, post-pandemiczny świat i pełnowymiarowa wojna na Ukrainie, z intensywnością jakiej nie pamiętamy od II wojny światowej. W tej nowej „codzienności” zagadnienia dotyczące ochrony ludności powinny być traktowane priorytetowo, aby przygotować się do obrony życia ludzkiego w warunkach potencjalnych konfliktów, katastrof i zagrożeń niemilitarnych.

Nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych Ochrona i Obrona Ludności Wobec Współczesnych Zagrożeń ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.:

  • zarządzania kryzysowego,
  • samoochrony i samoobrony ludności,
  • prowadzenia działań ratowniczych,
  • systemów ratowniczych (w tym PRM, SPR, ASAR, SAR, KSWSiA)
  • cyberbezpieczeństwa ludności,
  • ewakuacji ludności i budowli ochronnych.

Zajęcia realizowane będą w dwóch semestrach w trybie niestacjonarnym, a studia można rozpocząć już w marcu 2023. Każdy absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę
i umiejętności praktyczne, pozwalające radzić sobie w sytuacjach zagrożenia, takie jak np. znajomość przepisów, procedur, ale także mechanizmów ewakuacji ludności i specyfiki działania w sytuacji kryzysowej.

 

Odpowiedź na nową sytuację międzynarodową Polski

Aleksandra Skrabacz, profesor na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, wyjaśnia,
że studia z Ochrony i Obrony Ludności wobec współczesnych zagrożeń są odpowiedzią na nowe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Polski. Celem uczelni wojskowej musi być troska
o bezpieczeństwo kraju i szkolenie wyspecjalizowanych kadr zdolnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie pracowników administracji rządowej, samorządowej i specjalnej, a także grup zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń (strażaków, ratowników medycznych itd.).

– Uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu Ochrony i Obrony Ludności Wobec Współczesnych Zagrożeń ma na celu powiększyć kompetencje
w zakresie ochrony ludności nie tylko urzędników państwowych, ale także kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych realizujących zadania ochronne i obronne. Przecież w każdym konflikcie
to właśnie ludność cierpi najbardziej, dlatego musimy potrafić ją chronić. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że w dzisiejszych burzliwych i bogatych w konflikty czasach to umiejętności krytyczne – tłumaczy Aleksandra Skrabacz.

 

W programie studiów przewidziano zarówno zajęcia w salach dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, jak również zajęcia praktyczne w centrum powiadamiania ratunkowego czy dyspozytorni medycznej. Pozwoli to na weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności. Dodatkowym atutem oferowanym w ramach studiów jest uzyskanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawionego przez specjalistyczny podmiot ratowniczy.

– Wartościowe studia muszą kłaść nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dlatego  treści programowe studiów zostały dostosowane do współczesnych wyzwań w zakresie organizacji systemu ochrony ludności w Polsce, z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych i krajowych. A zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z instytucji zajmujących się profesjonalnie ochroną ludności (jak np. Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Kultury) – dodaje A. Skrabacz.

Studia podyplomowe na WAT

Studia na kierunku Ochrona i Obrona Ludności Wobec Współczesnych Zagrożeń ruszają na Wojskowej Akademii Technicznej już w marcu 2023. Kształcenie trwa dwa semestry, a koszt studiów to jedyne 3400 złotych, który można dodatkowo rozłożyć na raty. Szczegóły na temat nowego kierunku można sprawdzić na stronie WAT lub napisać na adres: ochrona.ludnosci@wat.edu.pl

Autor: Nico Franz/ https://pixabay.com/pl/