Z radością informujemy, że w dniu 20 maja 2021 r. odbyła się wycieczka uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, działającego przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności WLO.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Dyrektor IBO Panią dr Patrycję Bryczek-Wróbel oraz Kierownika Zakładu Studiów Obronnych Pana dr. Jakuba Adamkiewicza w Auli im. gen. broni Władysława Andersa w budynku 135. Uczniowie zapoznali się z profilem działalności Wydziału i Instytutu, a także przedstawiono im zalety studiowania na kierunkach Obronność państwa i Bezpieczeństwo narodowe.

Następnie udali się do budynku 158, gdzie czekały na nich atrakcje tj. strzelanie w Laboratorium Treningu Strzeleckiego – Trenażer Laserowy WISŁA pod okiem naszej instruktorki Pani mgr Małgorzaty Dąbrowskiej-Świder oraz gry decyzyjne, które poprowadził dr Bogusław Ćwik.

Wizyta zakończyła się w Laboratorium Infrastruktury Krytycznej i Zarządzania kryzysowego w sali 4.23 w bud. 135, w którym Pani mgr Luiza Trzcińska przeprowadziła z uczniami grę symulacyjną dotyczącą epidemii, przy użyciu programu PROCeed.

Serdecznie dziękujemy gościom za zainteresowanie naszym Instytutem i zapraszamy na studia na kierunku Obronność państwa i Bezpieczeństwo narodowe!