W dniu 4 listopada 2022 r. odbyła się uroczysta wymiana porozumienia o współpracy Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania z Krajową Agencją Informacyjną „INFO” SP.Z O.O. Przedmiotem porozumienia jest doskonalenie funkcjonowania procesu dydaktycznego, badawczo-rozwojowego i implementacja wyników badań do zastosowań rynkowych.
Inicjatywa ta zrealizowana była podczas największego w Polsce wydarzenia dedykowanego pojazdom oraz systemom bezzałogowym i autonomicznym – DroneTech World Meeting. Eksperckie prezentacje oraz panele dyskusyjne stanowiły tło do zaprezentowania nowoczesnych technologii w kontekście ich wpływu na obszary życia codziennego oraz biznesowego. Oprócz tego można było zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ramach przygotowanego pokazu służb ratowniczych w trakcie zainicjowanej akcji ratunkowej z udzieleniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Celem pokazu było zaprezentowanie możliwości Mobilnego Centrum Dowodzenia, które jest kompleksowym narzędziem stworzonym nie tylko na potrzeby służb mundurowych. Pozwala na koordynację działań w warunkach terenowych wspomagając przy tym proces dowodzenia poprzez utrzymanie sprawnej komunikacji we wszystkich warunkach terenowych.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Patrycja Bryczek-Wróbel,  kierownik Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła mgr Małgorzata Dąbrowska – Świder z uprawnieniami pilota dronów, a także Maciej Salamonowski, pilot oraz koordynator Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ds. Bezpieczeństwa Operatora Bezzałogowego Systemu Powietrznego .