W dniu 17 kwietnia 2023 r. studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT w ramach zorganizowanego wyjazdu studyjnego do Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka mogli poznać strukturę organizacyjną Służby Więziennej oraz dowiedzieć się jakie zadania są realizowane przez funkcjonariuszy podczas ich codziennej pracy.
Dodatkowo studentom przedstawiono zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Studenci mogli także obejrzeć część ścisłą terenu aresztu śledczego: ośrodek diagnostyczny, oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, cele mieszkalne oraz plac spacerowy.
Wizyta była możliwością poznania Służby Więziennej- istotnego podmiotu podsystemu ochronnego.
Zdjęcia: WAT