Do zadań Zakładu Prognoz i Studiów Strategicznych należy:

1) Kształcenie w obszarze:

 1. strategii ogólnej, strategii bezpieczeństwa, strategii obronnej i zarządzania srategicznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności, w tym działania sił zbrojnych,
 2. teorii i metodyki prowadzenia działań wojennych,
 3. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i obronności państwa,
 4. wyzwań i zagrożeń dla systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w aspekcie krajowym, regionalnym i globalnym.

2) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarach:

 1. metod modelowania i badań eksperymentalnych strategi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa,
 2. przygotowania strategii bezpieczeństwa i obronnej państwa,
 3. uwarunkowań prawnych i doktrynalnych oraz procedur plnowania i programowania obronnego,
 4. struktur organizacyjnych, wyposażenia technicznego i planowania strategicznego rozwoju sił zbrojnych,
 5. procesu projektowania i planowania strategii oraz systemu obrony państwa w warunkach pokoju, kryzysu i wojny,
 6. ewolucji rozwoju strategii obronnych państwa, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki,
 7. systemów dowodzenia oraz szkolenia sił zbrojnych,
 8. zasad i sposobów przygotowania i prowadzenia wojny w konkretnych warunkach historycznych, a także badania wojny w jej aspekcie polityczno-społecznym (sztuka wojenna, ekonomika obrony, prawo konfliktów zbrojnych),
 9. systemów infrastruktury krytycznej i obronnej państwa, a także systemów ochrony obiektów szczególnie ważnych dla obronności państwa,
 10. metodologii przygotowania i opracowywania strategii obrony narodowej w warunkach pokoju, kryzysu i wojny,
 11. funkcji i kompetencji organów administracyji publicznej w realizacji strategii bezpieczeństwa i obronności państwa,
 12. wpływu różnych czynników, w tym surowców, technologii, surowców i systemów energetycznych na poziom bezpieczeństwa i obronności państwa,
 13. wojskowych działań informacyjnych i psychologicznych.

Kierownik zakładu:

 • dr Grzegorz KOSTRZEWA-ZORBAS

Pracownicy zakładu:

 • prof. dr hab. Stanisław FILIPOWICZ
 • prof. dr hab. Jolanta ITRICH-DRABAREK,
 • prof. dr hab. Andrzej MISIUK,
 • kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT,
 • dr hab. Aleksandra SKRABACZ, prof. WAT,
 • dr Mirosław MARCINIAK,
 • dr inż. Bogdan ĆWIK,
 • dr Dariusz ĆWIK,
 • dr inż. Andrzej JACUCH,
 • dr Edward KARCZEWSKI,
 • dr Wawrzyniec KOWALSKI,
 • dr inż. Tadeusz KUBACZYK,
 • dr inż. Ryszard PIWOWARCZYK,
 • dr Paweł STAWARZ,
 • dr Katarzyna ŚWIERSZCZ,
 • mgr Maciej MOSZCZYŃSKI.

Kontakt:

tel.: 261 – 839 – 687

e-mail: