15 czerwca 2023 w warszawskim Novotelu miało miejsce VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, w którym wzięli udział również przedstawiciele naszego Instytutu – dr inż. Ryszard Piwowarczyk oraz dr inż. Andrzej Jacuch

Spotkanie było podzielone na trzy sesje, podczas których poruszono poniższe zagadnienia:

– Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski a dynamika rozwoju Sił Morskich RP;
– Bezpieczeństwo morskie RP przez pryzmat doświadczeń wojny na Ukrainie infrastruktury krytycznej;
– Wkład przemysłu obronnego w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego RP.

Wśród poruszonych tematów była również m.in. rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego oraz sposoby zabezpieczania krytycznej infrastruktury krytycznej gospodarczej (przemysłowej) , energetycznej ( gazowej, paliwowej).

Niezwykle interesująca tematyka zgromadziła uczestników z Polski i zagranicznych.