PUBLIKACJE 2018

Artykuły:

 1. J. Adamkiewicz, Militarny kontekst bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2018, nr 1/2018 (38), str. 1244-1255
 2. J. Adamkiewicz, Self-government employee in the polish defence system on the example of Mazowieckie province, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Economie 2018, str. 177-190
 3. P. Bryczek-Wróbel, Model zarządzania kryzysowego dużą aglomeracją miejską [w] Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Preciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 2018, VOL.49 ISSUE 1.2018, s. 102-110
 4. R. Chyrzyński, Zmiany w systemie uposażeń żołnierzy po utworzeniu nowego komponentu - Wojska Obrony Terytorialnej, Przegląd Nauk o Obronności, nr zeszytu marzec 2017, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna 2018, 221-233
 5. B. Ćwik, A Survey on Willingness to Provide Warning Information within A Company during Crisis [w] Advances in Economics, Business and Management Research, 4th International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2017), s. 170-180
 6. B. Ćwik, Model uniwersalnego postrzegania otoczenia współczesnej organizacji gospodarującej [w] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, wyd. Politechnika Poznańska 2018, s. 69-85
 7. B. Ćwik, K. Świerszcz, Perception of Warning Signals in Organizational Security Management Systems [w] Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Management, Education and Social Science (ICMESS 2018), vol. 176, s. 478-483
 8. D. Ćwik, J. Figurski, Efektywność funkcjonowania Wojskowego Oddziału Gospodarczego (WOG) [w] Problemy Techniki Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 2018, s. 93-105
 9. D. Ćwik, Organization of the highway strip repair process, Journal of KONES 2018, s. 111-120
 10. D. Ćwik, Problem komiwojażera – studium przypadku [w] Systemy Logistyczne Wojsk, Wojskowa Akademia Techniczna 2018, s. 236-245
 11. M. Dąbrowska-Świder, The role of human resources departments in creating the security system – the outline of the problem [w] Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry - 4.0, issue 1(3), s. 61-71
 12. K. Komorowski, Refleksje na 8 maja czyli o wypędzaniu Diabła Belzebubem [w] Biuletyn Informacyjny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2018, s. 96-99
 13. K. Komorowski, W sprawie Powstania Warszawskiego Armii Krajowej [w] Biuletyn Informacyjny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2018.
 14. W. Kowalski, Stanowisko Polskiej Partii Socjalistycznej wobec zamachu majowego w 1926 roku [w] Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 103-124
 15. J. Figurski, J. Niepsuj, Ocena niezawodności podsystemów logistyki [w] Gospodarka Materialowa & Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, 2018, s. 231-240
 16. M. Szyłkowska, Human factor in the proliferation of threats [w] Scientific Technical Union Of Mechanical Engineering Industry - 4.0, issue 1(3).
 17. K. Świerszcz, B. Grenda, Geothermal Energy as an Alternative Source and a Countermeasure Against Low Emission in the Ecological Security Strategy [w] International Conference on Energy, Ecology and Environment ICEEE 2018, Melbourne (AU) 2018.
 18. K. Świerszcz, Poziom ubóstwa energetycznego w wybranych regionach kraju jako miernik poziomu bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze społecznym [w] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk 2018, s. 211-230
 19. S. Wojnarowska-Szpucha, Social security determinants [w] Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry - 4.0, issue 4(2), vol. 2, s. 158-168 

Rozdziały w monografiach:

 1. J. Adamkiewicz, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w kontekście współczesnych zmian klimatycznych [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.II
 2. J. Bil, Czynności operacyjne w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym. [w] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, rozdz. III
 3. J. Bil, Przestępczość zorganizowana i korupcja zagrożeniem bezpieczeństwa i obronności państwa. [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.V
 4. J. Bil, Zapobieganie korupcji gospodarczej [w] Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, Global Compact Poland, Warszawa 2018, s. 83
 5. P. Bryczek-Wróbel, Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności w kontekście rozwoju technologii [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.I
 6. R. Chyrzyński, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa socjalnego żołnierzy zawodowych [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.III/rozdz.VI
 7. R. Chyrzyński, Indentyfikacja stanu wiedzy o zarządzaniu programami pozyskiwania uzbrojenia (sprzętu wojskowego) [w] Dylematy współczesnej obronności Polski. Polityczne i militarne aspekty obronności państwa, red. Zenon Trejnis, L. Trzcińska, Rozdział 8.
 8. M. Cieślarczyk, O potrzebie doskonalenia kultury bezpieczeństwa osób i grup społecznych w obliczu wyzwań, szans i zagrożeń XXI wieku [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.I
 9. B. Ćwik, Aspekty metodologiczne postrzegania zagrożeń w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz. VIII
 10. B. Ćwik, K. Świerszcz, Conception of Warning Signals in Organizational Monitoring Systems [w] Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Italy 2018
 11. B. Ćwik, Distortions in perception of warning signals about risks and threats to an organization [w] Economics & Management Innovations (ICEMI), Bangkok 2018
 12. B. Ćwik, Widoczność sygnałów w systemach monitoringu zagrożeń w ujęciu teoretycznym [w] Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym, Rambler Press, Warszawa 2018
 13. D. Ćwik, S. Augustyn, Rzeczywistość rozszerzona w szkoleniu wojsk i budowaniu świadomości sytuacyjnej na polu walki [w] Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczy pospolitej Polskiej - Obronność RP XXI wieku, Akademia Sztuki Wojennej 2018, s. 399
 14. M. Dąbrowska-Świder, Następstwa sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych zagrożeniem dla środowiska naturalnego [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.V
 15. A. Jacuch, R. Piwowarczyk, Bohdan Paszukow, Bezpieczne Polskie niebo jako członka NATO i UE rozwój i bezpieczeństwo portów regionalnych [w] Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach, Tania Drukarnia Sp. z.o.o., Radom 2018, s. 185
 16. A. Jacuch, Odpowiedź NATO na wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku. Strategia NATO. Cywilne przygotowania obronne [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.III
 17. M. Kamiński, Przestępczość finansowa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.III./rozdz. IV
 18. E. Karczewski, Psychospołeczne wyzwania oraz zagrożenia bezpieczeństwa i obronności rzeczypospolitej polskiej [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.IV
 19. K. Komorowski, Zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej w ujęciu historycznych doświadczeń [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.III/rozdz.VII
 20. T. Kościelecki, Terroryzm-zagrożenie asymetryczne [w] Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Państwa, Jarosław 2018, s. 348
 21. T. Kościelecki, Wyzwania i zagrożenia demograficzne dla bezpieczeństwa i obronności RP [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz. VI
 22. W. Kowalski, Prawo międzynarodowe i koncepcje praw człowieka a zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Zagadnienia wybrane [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.V
 23. T. Kubaczyk, Konflikty narodowościowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i obronności RP [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz. I/rozdz. II
 24. M. Marciniak, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP wynikające z działań niekonwencjonalnych [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.IV
 25. A. Misiuk, Ocena społeczna wyzwań i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.III
 26. A. Misiuk, Tworzenie systemu antyterrorystycznego w Polsce w świetle wyzwań i zagrożeń [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.VI
 27. J. Figurski, J. Niepsuj, Ocena współpracy wojskowo cywilnej i możliwości wzajemnego zastosowania rozwiązań oraz technologii w logistyce wojskowej i w logistyce cywilnej [w] Modelowanie systemów i procesów logistycznych w aspekcie technologii podwójnego zastosowania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, s. 271
 28. J. Figurski, J. Niepsuj, Technologiczne problemy bezpieczeństwa państwa – uwarunkowania dotyczące ich rozwiązywania [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.III
 29. J. Figurski, J. Niepsuj, Współczesne, subiektywne wyzwania (zagrożenia) obronności Rzeczypospolitej Polskiej [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.VI
 30. R. Piwowarczyk, B. Paszukow, Rola i zadania infrastruktury transportowej kraju [w] Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie. Rozwój lotnictwa w regionach, Tania Drukarnia Sp. z.o.o., Radom 2018, s. 185
 31. R. Piwowarczyk, Zagrożenia spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych transportem lądowym i morskim [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.
 32. K. Stępień, Działalność korporacji transnarodowych jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego RP [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.III/rozdz. III
 33. M. Szyłkowska, Cyberterroryzm - zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki i państwa [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.IV
 34. K. Świerszcz, Energia geotermalna jako alternatywny zasób przeciwdziałania niskiej emisji w strategii bezpieczeństwa ekologicznego [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.II/rozdz.VII
 35. L. Trzcińska, Organizacje pozarządowe w świetle wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa i obronności państwa [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/rozdz.VII
 36. S. Wojnarowska-Szpucha, Migracje ludności zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego w Polsce [w] Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, cz.I/ rozdz.III
 37. S. Wojnarowska-Szpucha, Procedury zarządzania kryzysowego na terytorium państwa polskiego i w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem sił i środków [w] Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE – NATO, RAMBLER PRESS, Warszawa 2018.

Publikacje zwarte:

 1. Z. Trejnis, L. Kościelecki, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym i technologiczno-środowiskowym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7545-913-5
 2. J. Bil, Zjawisko korupcji, Copyright by Editions Spotkania, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7965-328-7
 3. R. Chyrzyński, K. Stańczyk, Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Państwa. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wojskowa Akademia Techniczna 2018, ISBN 978-83-6620-40-9
 4. Z. Trejnis, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze polityczno-militarnym i ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7545-912-8
 5. T. Kubaczyk, Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państwa subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa obszaru WNP, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7523-614-9
 6. K. Stępień, Bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. Perspektywa instytucjonalna i rynkowa, Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7934-272-3
 7. K. Stępień, Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym, Rembler Press, Warszawa 2018, ISBN 978-83-62751-65-5
 8. M. Szyłkowska, Wydawnictwo WKA TUM, Wrocław 2018, ISBN 978-83-7454-445-0
 9. K. Świerszcz, Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), IBIMA, Italy 2018, ISBN 978-0-9998551-0-2
 10. S. Wojnarowska-Szpucha, Systematyka metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe Akadeii WSB, Dąbrowa Górnicza 2018, ISBN 978-83-65621-39-9