Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
Budynek nr 135 (Lipsk)

Dyrektor Instytutu
dr Patrycja Bryczek-Wróbel
Tel.: 261 839 432
e-mail: patrycja.bryczek-wrobel@wat.edu.pl
pok. 2.02, II piętro


Z-ca Dyrektora ds. kształcenia
dr Wawrzyniec Kowalski
Tel.: 261 839 290

e-mail: wawrzyniec.kowalski@wat.edu.pl
pok. 2.04, II piętro


Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr Natalia Moch
Tel.: 261 839 307
e-mail: natalia.moch@wat.edu.pl
pok. 2.05, II piętro


Sprawy administracyjne:

Sekretariat Instytutu
Władysława Gołąb
Specjalista
Tel.: 261 839 432
e-mail: info.ibo@wat.edu.pl; wladyslawa.golab@wat.edu.pl
pok. 2.02, II piętro


Magdalena Kowalska
Specjalista
Tel.: 261 839 121

e-mail: magdalena.kowalska@wat.edu.pl
pok. 2.11, II piętro


Marta Jakubowska
Starszy referent
Tel.: 261 839 121
e-mail: marta.jakubowska@wat.edu.pl
pok. 2.11, II piętro