Zakład Studiów Obronnych

Do zakresu zadań Zakładu Studiów Obronnych należy:

1) Kształcenie w obszarze:

 1. przygotowania systemu obronnego do normatywno-prawnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych państwa,
 2. zarządzania systemem obronnym państwa,
 3. tworzenia i funkcjonowania modeli obronnych w systemie bezpieczeństwa państwa,
 4. przygotowania obronnego ludności oraz świadczeń na rzecz obronności oraz zasad ich finansowania,
 5. funkcjonowania SZ RP w systemie obronnym państwa,
 6. ekonomiki obronnej,
 7. działalności informacyjnej i cyberbezpieczeństwa,
 8. współpracy cywilno-wojskowej w obszarze HNS (Host Nation Support) i CIMIC (Civil-Millitary Co-Operation),
 9. współpracy systemu obronnego państwa z elementami zarządzania kryzysowego.

 

2) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarach:

 1. przygotowań obronnych państwa oraz źródeł i mechanizmów ich finansowania,
 2. międzynarodowej współpracy gospodarczo-obronnej i politycznej państw NATO i UE,
 3. przygotowania gospodarki narodowej oraz możliwości finansowych państwa w systemie obronnym państwa,
 4. uwarunkowań prawnych oraz procedur planowania obronnego, w tym planowania budżetu obronnego oraz metod, sposobów i narzędzi niezbędnych do jego planowania,
 5. krajowych i międzynarodowych źródeł, systemów oraz modeli finansowania modernizacji i rozwoju SZ RP oraz krajowego przemysłu obronnego,
 6. procesów planowania i wykorzystania świadczeń na rzecz obrony, a także modeli budowania zasobów i zdolności obronnych przez państwo,
 7. rezerw państwowych i ich znaczenia dla systemu obronnego państwa,
 8. kosztów funkcjonowania infrastruktury gospodarczo-obronnej,
 9. procesów rozwoju planowania obronnego w UE i NATO z punktu widzenia możliwości gospodarczych państwa,
 10. sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli na siłami zbrojnymi,
 11. współczesnych uwarunkowań, wyzwań i zagrożeń dla przemysłu zbrojeniowego, funkcjonowania  przedsiębiorstw obronnych, analizy przemysłu obronnego i rynku uzbrojenia,
 12. gospodarki obronnej, w tym modeli gospodarki obronnej i jego struktur instytucjonalnych,
 13. ł) programowania i modelowania, w tym metod modelowania i eksperymentalnych badań różnych procesów, w aspekcie ich związku z wzmocnieniem potencjału obronnego państwa,
 14. procesów i modeli finansowania działalności terrorystycznej, przestępczej, w tym procedur „prania pieniędzy” oraz możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.

 

Struktura Zakładu:

 • Laboratorium Badań nad Cyberbezpieczeństwem,
 • Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
 • Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła.

Kierownik zakładu: 

 • dr Sylwia WOJNAROWSKA-SZPUCHA (kierownik Laboratorium Badań nad Cyberbezpieczeństwem)

Pracownicy zakładu:

 • prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK,
 • prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI,
 • prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK,
 • prof. dr hab. Zenon TREJNIS,
 • dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT,
 • dr hab. Agnieszka Wioletta FILIPEK, prof. WAT
 • dr Jakub ADAMKIEWICZ,
 • dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL (kierownik Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej),
 • dr Ryszard CHYRZYŃSKI,
 • dr Sławomir KLESZCZ,
 • dr Tomasz KOŚCIELECKI,
 • dr inż. Mieczysław MAGIERSKI,
 • por. dr inż. Marzena WALKOWIAK,
 • mgr Małgorzata DĄBROWSKA-ŚWIDER (kierownik Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła),
 • mgr Luiza TRZCIŃSKA.

Kontakt:

tel.:  261 837 248

e-mail: