Szanowni Państwo!

Informujemy, że artykuły zgłoszone do publikacji po konferencji ZK-OL-RAT Bydgoszcz’2023 można składać w „Rocznikach Nauk Społecznych” Towarzystwa  Naukowego KUL.
Publikacja jest planowana w numerze 2 w czerwcu 2024 r. (100 pkt. MEiN).

Autorów prosimy o zastosowanie się do następujących wymogów redakcyjnych i organizacyjnych:

  1. Teksty powinny zostać przygotowane wg wymogów zamieszczonych na stronie czasopisma: https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/about/submissions;
  1. Teksty powinny zostać wgrane do systemu RNS do końca października 2023 r. (najpóźniej) z dopiskiem: artykuł po konferencji ochrona ludność – Aleksandra Skrabacz;
  2. Teksty powinny równolegle zostać przesłane na adres: skrabacz@wat.edu.pl, wraz ze wskazaniem proponowanych recenzentów.
  3. Redaktor Naczelny oraz Redaktor numeru tematycznego zastrzegają sobie prawo ostatecznej akceptacji artykułów oraz recenzentów.

W przypadku pytań, prosimy zgłaszać się do Koordynatora, do Pani Profesor Aleksandry Skrabacz: tel. 791 458 359.