Festiwal Nauki w WAT

 

27 września 2022 r., w ramach Festiwalu Nauki, który odbywa się  od 16 do 30 września, lekcję dla grup uczniów I klasy LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie przeprowadziła dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności.

Tematem zajęć, które odbyły się w gościnnych progach Biblioteki Głównej WAT, były nowoczesne uzależnienia i ich wpływ na bezpieczeństwo młodzieży. Zajęcia spotkały się z żywym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie brała udział w dyskusji i dzieliła się swymi spostrzeżeniami i poglądami na temat uzależnieni, ich przyczyn i metod przeciwdziałania.

Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała upominki przygotowane przez Dział Nauki WAT.