W styczniu została ogłoszona III Edycja ogólnopolskiego konkursu “Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

W konkursie postanowiła wziąć udział studentka Wojskowej Akademii Technicznej, I roku kierunku “Obronności Państwa”, pani Katarzyna Kurkiewicz.

Zadaniem konkursowym dla studentów było przygotowanie scenariusza 45-minutowej lekcji pt. „Katyń-Pamiętamy”. Pani Katarzyna bardzo rzetelnie przygotowała scenariusz. Ujęła w pracy najważniejsze aspekty zbrodni katyńskiej, jej wymiar i aspekty. Nasza studentka skupiła się na tym, aby materiał był w pełni zrozumiały i przejrzysty oraz aby każdy uczeń przyswoił jak najwięcej wiedzy począwszy od tego jak do zbrodni doszło, jej przebiegu i skali, najważniejszych pojęć a skończywszy na kształtowaniu w uczniach poczucia przynależności do narodu i państwa oraz bunt przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Metody nauczania to: wykład, dyskusja, samodzielna praca domowa, opis zdarzeń, ćwiczenia. Praca została urozmaicona w środki dydaktyczne takie jak: karty pracy, materiały ikonograficzne, maind-mapę.

Pani Katarzyna Kurkiewicz znalazła się wśród dziesięciu najlepszych laureatów z całej Polski, zajmując VI miejsce w kategorii scenariusz lekcji.

Jesteśmy dumni z naszej studentki, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szczegółowa relacja:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=8B6838600E64ED76C1258835005F7CF2