W dniach 28-29 września 2022 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Środowisko bezpieczeństwa – bezpieczeństwo środowiska?”.  Konferencja była okazją do debaty naukowej dotyczącej stanu, procesów i struktur współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podczas obrad plenarnych i paneli tematycznych zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące współczesnego środowiska bezpieczeństwa i bezpieczeństwa środowiska. Udział w konferencji wzięli następujący przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WAT: prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, dr Patrycja Bryczek-Wróbel, dr Natalia Moch oraz dr Justyna Stochaj.  Podczas swoich wystąpień poruszyli kwestie związane z zagrożeniami dla środowiska naturalnego ze strony techniki wojskowej, zagrożeniami dla bezpieczeństwa terenów zurbanizowanych, zaleceniami dla ludności w zakresie reagowania na atak zamachowca oraz reakcjami społecznymi Polaków wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej.