Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że V Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa – Odporność państwa wyzwaniem bezpieczeństwa w XXI wieku” została objęta patronatem honorowym przez Dyrektora Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Pana nadbryg. Marka Kubiaka!

Przypominamy, że konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października 2023 r. w Warszawie (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1b).

Artykuły pokonfernecyjne, po ich zaakceptowaniu, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii oraz renomowanych czasopismach naukowych, znajdujących się na liście MEiN, takich jak „Studia Wschodnioeuropejskie (140 pkt.), „Defence Science Review” (70 pkt.) oraz „Studia bezpieczeństwa narodowego” (70 pkt.).

Więcej informacji na stronie:

https://wlo.wat.edu.pl/konferencja/