W dniu 23.11.2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”.

Przybyłych gości i uczestników konferencji powitali: dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT – Prorektor ds. studenckich WAT oraz władze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji dr. Wiesława ŚMIAŁKA i  przewodniczącego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT nastąpiło uroczyste wręczenie nagród za konkurs abstraktów zgłoszonych przez prelegentów konferencji.

Nagrodę I stopnia otrzymał pan dr. hab. Stanisław ZARYCHTA, prof. AMW za pracę, pt. „Marynarka wojenna w ochronie granic. Zmiany w podejściu do roli i stawianych zadań.”

Nagrodę II stopnia otrzymała pani dr Katarzyna HUCZEK za pracę, pt. „Problematyka nielegalnej migracji a bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia”

Nagrodę III stopnia otrzymali ex aequo pan kpt. SG dr. Mariusz URBAN za pracę, pt. „Droga ku niepodległej Polsce Generała Waleriana Czumy – ostatniego komendanta straży granicznej II Rzeczpospolitej” oraz mgr Łukasz ŻMIJEWSKI za pracę, pt. „”Podniebni szeryfowie” straży granicznej jako komponent bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej.”

Konferencja została podzielona na 3 sesje plenarne, podczas których przedstawiona została w różnych ujęciach specyfika oraz problematyka ochrony granic Polski.

Więcej informacji można odnaleźć w PROGRAMIE KONFERENCJI.

Z okazji trzydziestej rocznicy powołania Straży Granicznej, podczas konferencji, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wystawą numizmatyczną pt. „Granice Polski – walki w obronie granic – formacje graniczne – w numizmatyce”.