Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów.
Na laureatów czekają nagrody pieniężne (łączna kwota to 74 000 zł.), płatne praktyki absolwenckie w Urzędzie oraz publikacja pracy w ramach biblioteki UOKiK.
Zainteresowanych zachęcamy do przesyłania prac:
– magisterskich do 30 listopada 2022 r.,
– doktorskich do 29 listopada 2024 r.
na adres: dk@uokik.gov.pl