Szanowni Państwo,

światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

W. Śmiałek, Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-262-0.

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii naukowej oraz jest zgodna z listą MNiSW, zatem każdy z autorów rozdziałów otrzymuje za swój rozdział 25 pkt. parametrycznych. Każdy autor otrzyma egzemplarz autorski – zostaną one nadane na wskazane przez Państwa adresy korespondencyjne podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Cechą znamienną współczesnych zagrożeń jest ich wszechobecność. Lista zagrożeń nie jest zamknięta, gdyż pojawiają się nowe ich typy i modyfikacje. Zajmowanie się rzeczywistymi zagrożeniami charakteryzuje zawodowe i wyspecjalizowane podejście do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Występuje ono przede wszystkim wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo ustrojowe. Główna rola w tym zakresie przypada formacjom policyjnym obejmującym historycznie policje, milicje, żandarmerie wojskowe, straże graniczne, służby więzienne, służby oraz straże lokalne i sektorowe.

Prezentowana monografia skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów uczelni cywilnych i resortowych realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństw wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Mamy nadzieję, że spotka się ona również z zainteresowaniem funkcjonariuszy i żołnierzy formacji policyjnych, zwłaszcza Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i innych.

Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!