Naukowcy z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) WAT będą uczestniczyć w realizacji Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID), który ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi. Całość przyznanych środków finansowych opiewa na kwotę 19 692 000 zł z czego około 3 000 000 zł będzie do dyspozycji WLO WAT. Kierownikiem projektu jest dr inż. Mateusz Szala z Wydziału Nowych Technologii i Chemii (WTC) WAT.

Projekt dotyczy rozwoju dyscypliny „Nauki chemiczne” w WAT, w ramach której badania prowadzone są głównie na WTC. W trakcie przygotowywania wniosku w sierpniu 2023 r. zauważono jednak, że wiele dodatkowych korzyści mogłoby przynieść spojrzenie na „identyfikacje zagrożeń” w szerszym kontekście niż tylko ścisły lub techniczny. Doskonałym uzupełnieniem byłby również obszar badawczy z pogranicza nauk chemicznych i nauk o bezpieczeństwie, który stanowiłby nadbudowę kontekstu i stanowił dobry fundament do przygotowania studiów międzywydziałowych w przyszłości. Obszar ten będzie koordynowany na WLO przez  dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Patrycję Bryczek-Wróbel. WLO WAT będzie odpowiedzialny za 4 spośród 11 zadań merytorycznych, polegających m.in. na identyfikacji i ocenie międzynarodowych aktów terroru w kontekście określenia przyczyn niepowodzenia w ich udaremnieniu, opracowaniu monografii, stworzeniu nowego kierunku studiów w WAT. W ramach realizacji zaplanowane są również staże, konferencje i wizyty studyjne w kraju i zagranicą zarówno dla kadry jak i studentów / doktorantów biorących udział w realizacji projektu.

Artykuł na ten temat dostępny jest pod linkiem: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/duzy-projekt-naukowcow-wat-zostanie-sfinansowany-z-programu-rid/